Inkomna medborgarförslag 2015-2019

2019

Öppna upp cykelväg för ridning
Medborgarförslag
Beslut

Tillhandahålla möjlighet att slamsuga vattenbrunnar
Medborgarförslag
Beslut

Besparingsförslag Fluxen
Medborgarförslag
Beslut

Längre öppettider vid sporthallen
Medborgarförslag
Beslut

 

2018

Simma till ett friskare och rikare liv
Medborgarförslag
Beslut

Nya äldreboendets placering
Medborgarförslag
Beslut

Utomhuspool i Älvsbyn
Medborgarförslag
Beslut

Behov av två hundlatrinskåp vid östermalmsleden
Medborgarförslag

Ordning och reda med nyårsraketer/smällare inom tätbebyggt område
Medborgarförslag
Beslut

 

2017

Utökad belysning vid Kanis elljusspår
Medborgarförslag
Beslut

Upprustning av Lomtjärnsparken
Medborgarförslag
Beslut

Webbkamera Lekentomten
Medborgarförslag
Beslut

Utsmyckning av kommunen – Belysning Vidselsbron
Medborgarförslag
Beslut

Iordningställande av ställplats för husbilar
Medborgarförslag
Beslut

Krafttag mot nedsmutsningen av tätorten i Älvsbyn
Medborgarförslag
Beslut

Utsmyckning inom och utanför nya byggnader
Medborgarförslag
Beslut

Gratis internetuppkoppling på Älvåkraskolan
Medborgarförslag
Beslut

Bygdegård i Älvsbyns kommun
Medborgarförslag
Beslut

Screentryck/bakgrundsfond vid sammankomster i idrottshallen
Medborgarförslag
Beslut

 

2016

Fortsatt miljöarbete inom Älvsbyns kommun
Medborgarförslag
Beslut

Kommunal simskola för nyanlända
Medborgarförslag
Beslut

Glesa ut skogen mellan Kyrkmalmen och Östermalm
Medborgarförslag
Beslut

Öppen sporthall i Vidsel under julhelgerna
Medborgarförslag
Beslut

Placering av nya äldreboendet
Medborgarförslag
Beslut

 

2015

Älvsbyn ska gå med i Krogar mot knark (KRK)
Medborgarförslag
Beslut

Bygga en liten scen i Lomtjärnsparken
Medborgarförslag
Beslut

Publicering av protokoll på kommunens hemsida
Medborgarförslag
Beslut

Ta bort vägskylt som visar utomhusbadbassäng vid Nyfors
Medborgarförslag

Klotterplank vid planerad skatepark vid Konradsparken
Medborgarförslag
Beslut

Område för kolonilotter
Medborgarförslag
Beslut

Upprustning av sporthallen i Vidsel
Medborgarförslag
Beslut

Bygga om en skolbyggnad i Vidsel till trygghetsboende
Medborgarförslag
Beslut

Införa “Top of Älvsbyn”
Medborgarförslag
Beslut

Anlägga utegym längs motionsslingan på Åsen
Medborgarförslag
Beslut