Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Alla invånare i Älvsbyns kommun har rätt till ekonomisk grundtrygghet.

Om du inte på egen hand har möjlighet att klara försörjningen, har du rätt att söka ekonomiskt bistånd (s.k. försörjningsstöd/socialbidrag) för att uppnå en skälig levnadsnivå. Ekonomiskt bistånd är behovsprövat och betalas ut av socialtjänsten. Det ska, tillsammans med dina andra inkomster, täcka kostnaderna för livsuppehället och andra utgifter som finns i ett hushåll. Den som beviljas ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet måste vara anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du ska vara beredd att ta de arbeten, arbetsmarknadsåtgärder eller utbildningar som erbjuds dig.

Hos socialsekreteraren/handläggaren går ni igenom ekonomin och planerar för lösningar som kan hjälpa dig och/eller familjen. En ansökan om ekonomiskt bistånd utmynnar alltid i ett beslut som man har rätt att ta del av.

Hur mycket den ekonomiska hjälpen, från socialtjänsten, uppgår till beror på familjens storlek och hemmavarande barn.  Vid beräkning av ekonomiskt bistånd tillämpas riksnormen.

Överklagan
Man kan överklaga ett beslut som man är missnöjd med. Om kommunstyrelsen inte ändrar sitt beslut helt i enlighet med din önskan, skickar kommunstyrelsen ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Luleå för prövning.

Kontakt:
Telefontid: måndag kl. 13.00-14.00
tisdag – fredag  kl. 08.00-09.00
Telefon: 0929-173 86
Övriga tider är det möjligt att lämna meddelande till kommunens växel om att du vill bli uppringd av handläggare för ekonomiskt bistånd.
Meddelanden kollas av kl. 11.00 samt 14.00.
Den som lämnar meddelande efter kl. 14.00 om att bli uppringd kommer att bli uppringd senast dagen därpå.
När handläggare ringer upp så görs det från skyddat nummer.
E-post: ekonomisktbistand@alvsbyn.se

Hur ansöker man?

Du ansöker skriftligt. Här finns ansökningsblankett:

Ansökningsblankett – Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd älvsbyn

Blankett redovisning av sökta arbeten

Ansökningsblankett finns att hämta och kan lämnas in i kommunens reception och receptionen för Stöd till individ och familj.

Vill du veta mer?
Besök gärna Socialstyrelsen hemsida och läs mer om ekonomiskt bistånd
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomiskt-bistand/ekonomiskt-bistand-for-privatpersoner/

Provberäkning
Här kan du enkelt själv göra en preliminär beräkning av om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd. Provberäkningen bygger på riksnormen och uppgifter som du själv matar in. Beräkningen är mycket förenklad och ger endast en antydan om hur du ligger till. Resultatet är ingen garanti för om du kan beviljas ekonomiskt bistånd. Kommunens beslut påverkas även av annat än ekonomiska faktorer.
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomiskt-bistand/provberakning-ekonomiskt-bistand/

Övrigt

Ansökan om begravningskostnader

Besöksadress
Enheten Stöd till individ och familj
Storgatan 25

Postadress:
Älvsbyns kommun
Enheten Stöd till individ och familj
Storgatan 27
942 85 Älvsbyn
Telefon: 0929-170 00 vxl
Fax: 0929-174 01

Senast uppdaterad 2021-03-05

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.