Intjänad pensionsrätt

Du som hade fyllt 28 år och var kommun- och landstingsanställd före 1998, har också tjänat in pension enligt äldre pensionsbestämmelser. Den pensionen ingår i din totala tjänstepension och kallas intjänad pensionsrätt 97 12 31, även kallad IPR. Den baseras på:

  • Ett genomsnitt av din pensionsgrundande lön under ett antal år före 1998.
  • Den tid du har arbetat före 1998 (från och med 28 års ålder).

Intjänad pensionsrätt 97 12 31 betalas vanligtvis ut livsvarigt, tidigast från 61 års ålder.

Denna del av tjänstepensionen har inget efterlevandeskydd.

Ta ut tjänstepension

Du kan välja att ta ut din tjänstepension med intjänad pensionsrätt på livsvarigt eller temporärt uttag. Temporärt uttag innebär att den större delen av tjänstepensionen tas ut innan du fyller 65 år. Hel eller partiell tjänstepension kan man välja om man avslutar sin tjänst på hel/deltid.

Tänk på att du måste säga upp din tjänst i samma omfattning som du söker tjänstepension.

OBSSenast 3 månader innan du avslutar din anställning, ska du lämna en uppsägning till din chef och samtidigt kontakta kommunens pensionshandläggare så de kan handlägga din pensionsansökan.

För att ansöka om den avgiftsbestämda pensionen tar du kontakt med valt bolag (bank eller försäkringsbolag).

Senast uppdaterad 2023-08-22

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.