Hälsans stig

Hälsans stig är en promenadslinga i flera europeiska länder med varje kilometer utmarkerad och informationstavlor uppställda med jämna mellanrum.

1995 upprättade Irländska hjärtfonden den första Hälsans stig “Slí na Sláinte”. Tanken var att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Slí na Sláinte är iriska och betyder “Stigen till hälsan”.

Hälsans stig är ett europeiskt projekt med stöd av Europeiska unionen. “Stigar till hälsan” finns i Finland, Danmark, Tyskland, Sverige och i ursprungslandet Irland. I alla dessa länder har skyltarna ungefär liknande utformning. De tre strecken står för hälsan, solen och livskraften. Utmed slingorna finns dessutom ett antal översiktskartor. På Hälsans stig kan man börja och sluta sin promenad var man vill och ändå veta hur lång sträcka man promenerat.

Hälsans stig i Älvsbyn är 4 km och invigdes den 3 december 2008 av dåvarande kommunalrådet Bill Nilsson.

Bill Nilsson inviger Hälsans stig. Foto: Peter Lundberg

Bill Nilsson inviger Hälsans stig. Foto: Peter Lundberg

Karta på Hälsans stig i Älvsbyn

Karta på Hälsans stig i Älvsbyn

Samling utanför kommunhuset inför vandring längs Hälsans stig

Samling utanför kommunhuset inför vandring längs Hälsans stig. Foto Peter Lundberg

Bild från radions evenemang "Radioaktiv" och vandring längs Hälsans stig. Foto: Peter Lundberg

Bild från radions evenemang “Radioaktiv” och vandring längs Hälsans stig. Foto: Peter Lundberg