Förskola och utbildning – E-tjänster och blanketter

Här hittar du ett urval e-tjänster och blanketter inom Förskola och utbildning.

Om du vill att vi skickar en pappersblankett ring 0929-170 00.

Om du har skyddad personuppgift (antingen sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av Älvsbyns kommuns e-tjänster.

Förskola

Anmälan till sommaröppen förskola (e-tjänsten är bara öppen under våren inför sommaren)
Ansökan till förskola
Ansökan om förflyttning till annan förskola
Byte av placeringsform förskola
Förnyad ansökan förskola och fritidshem
Inkomstredovisning för hushåll
Uppsägning av förskoleplats

Grundskola och fritids

Ansökan till fritidshem
Förflyttning till annat fritidshem
Förnyad ansökan förskola och fritidshem
Inskrivning i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola
Byte av grundskola
Inkomstredovisning för hushåll
Schema för abonnerad tid – fritids
Uppsägning av fritidsplats
Ansökan om modersmålsundervisning
Ledighetsansökan grundskolan

Gymnasieskolan

Beställ skollunch under distansundervisning
Allmänna regler för inackorderingstillägg
Ansökan om inackorderingstillägg läsåret 2022/2023
Allmänna regler för resor mellan bostaden och skolan läsåret 2022/2023
Ansökan om resebidrag läsåret 2022/2023
Ledighetsansökan gymnasium

Skolskjuts

Ansökan om skolskjuts

Specialkost och allergi

Ansökan om specialkost

Vuxenutbildningen

Ansökan till Vuxenutbildning
Ansökningsblankett SFI
Anmälan om Studieavbrott eller förändrad studietakt
Anmälan till särskildprövning
Betyg eller kursintyg Vuxenutbildningen – Ansökan om utskrift av (kopia)
Inledande kompetenskartläggning – DuCan
Ledighetsansökan Vuxenutbildningen

Senast uppdaterad 2023-03-30

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.