Synpunkter och klagomål

Hjälp till att utveckla vår verksamhet!

Kommunens mål är att bedriva en god och säker vård/omsorg. En del i detta arbete är att använda synpunkter och klagomål i kvalitetsarbetet. Älvsbyns kommun hanterar alla synpunkter och klagomål från dig. Om du tycker att du bemötts felaktigt, att det finns brister i den vård/omsorg som ges. Som brukare eller anhörig har du alltid rätt att klaga på vården/omsorgen. Det bidrar till att vården/omsorgen blir bättre och säkrare för alla.

Skriv ner dina synpunkter i nedanstående formulär. Om du vill kan du vara anonym. Nackdelen är att det då naturligtvis inte blir möjligt för oss att återkomma till dig och berätta hur vi följt upp dina synpunkter.

Besked inom tio dagar
Ditt meddelande går vidare till chefen för den enhet som du haft kontakt med. Du får besked om vad som händer i ditt ärende inom 10 arbetsdagar.
Om du lämnar ditt namn och adress kommer du att bli kontaktad. Du kan också vara anonym. Tänk på att inkommen meddelande blir en allmän handling och den är som huvudregel offentlig.

Senast uppdaterad 2020-05-05

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.