Älvsbyns fastigheter

Älvsbyns fastigheters logotyp

Bolaget Älvsbyns Fastigheter AB ägs till 100 % av kommunen.

Älvsbyns Fastigheter AB har följande verksamhetsområden.

  1. Bostadsförvaltning
  2. Förvaltning av kommunens fastighetsbestånd
  3. Park- och fritidsanläggningar
  4. Energirådgivning och inköp

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Information om styrelsen finns i menyn “Styrelsen för Älvsbyns fastigheter“.

Mer information finns på deras egna webbplats www.alvsbynsfastigheter.se