Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Bild på handikappskylt

Vad är Parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering. Parkeringstillståndet ger inte bara rätt att parkera på särskilda reserverade platser, tillståndet innebär också bl.a. förlängda parkeringstider. Om inte markägaren medgivit detta gäller parkeringstillståndet inte automatiskt på privat mark.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Ansökan

Ansökan om parkeringstillstånd skall göras hos den kommun där sökanden är folkbokförd. Läkarintyg ska bifogas ansökan. Vid upprepad ansökan om parkeringstillstånd utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan beviljas.

Giltighet

Parkeringstillståndet gäller i hela landet och i de flesta europeiska länder. Tillstånd utfärdas för högst fem år.

För ytterligare information och ansökningsblanketter, kontakta Amanda Johansson, Miljö- och byggkontoret, telefon 0929-171 78.

Transportstyrelsens information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Senast uppdaterad 2022-01-11

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.