Enskilt dricksvatten

Har du egen brunn är det viktigt att både sköta om och kontrollera kvalitén på ditt brunnsvatten. Mer information hittar du hos Livsmedelsverket, se länken ”råd om enskilt vatten” bland snabblänkarna nedan.

Så här gör du om du vill ta ett vattenprov

Samhällsbyggnadskontoret rekommenderar att du anlitar ett laboratorium som är ackrediterat för vattenprov. Några laboratorier hittar du bland snabblänkarna nedan. Där kan du beställa provtagningspaket och du får med instruktioner om hur du ska ta provet.

Är du nyfiken på vilka riktvärden som gäller finns information hos Livsmedelsverket. Där finns även information om hur du sköter om din brunn så den blir så säker som möjligt.

Registrera din brunn i brunnsarkivet

Myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) har öppnat upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet.

Med ett enkelt formulär kan du som brunnsägare registrera din brunn för att ge ditt dricksvatten ett bättre skydd. Vinsterna med att ha brunnen registrerad är flera: Andra som vill borra efter vatten eller värme i området eller anlägga ett avlopp har möjlighet att ta hänsyn till brunnen. Kommunen kan använda informationen vid olika typer av planer. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda brunnen om en miljöolycka inträffar i närheten.

Genom att registrera brunnen och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet bidrar du som brunnsägare samtidigt till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige. Den informationen är viktig lokalt, till exempel för kommunerna som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten, men också nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Formuläret hittar du här. Det går utmärkt att registrera sin brunn via en smartphone, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS.

Är din brunn redan registrerad?

Borrfirmor kan lämna in uppgifter till brunnsarkivet varför din brunn kanske redan finns registrerad? I SGU’s kartvisare hittar du i så fall informationen om brunnen. Länk finns här.

Är det något i informationen som är fel eller läget inte är rätt kan du använda anmälningsformuläret för att uppdatera informationen.

Läs mer om brunnsarkivet hos SGU här.

Skyddsavstånd

För att minska risken för att närliggande vattenbrunnar ska påverka varandra bör brunnar inte borras eller grävas för nära andra.

  • Mellan en borrad vattenbrunn och en grävd vattenbrunn bör det vara minst 20 meter
  • Mellan två borrade vattenbrunnar bör det vara minst 30 meter
  • Mellan borrad vattenbrunn och bergvärme bör det vara minst 30 meter
  • Mellan brunn och avlopp bör det vara minst 30 meter
  • Saknas brunnar på omgivande fastigheter bör det eftersträvas att placera vattenbrunnen 15 meter innanför tomtgräns för att inte förhindra annan fastighetsägare att borra ny brunn

Senast uppdaterad 2023-03-06

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.