Registrering av livsmedelsverksamhet

Du som tänker starta eller överta en livsmedelsverksamhet måste anmäla detta till kommunens Samhällsbyggnadskontor senast 2 veckor innan planerad uppstart. Tänk på att du även måste anmäla om du ändrar eller avslutar din verksamhet. Även fordon ska registreras. Blanketter för registrering av livsmedelsverksamhet hittar du här.

Exempel på ändringar av verksamhet kan vara:
Nya ägare
Ändrad bolagsform
Ombyggnad eller byte av lokal
Börjar hantera rått kött
Ökar eller minskar antalet portioner
Börjar märka och/eller förpacka livsmedel

Vid en ändring av verksamhet kan antalet kontrolltimmar öka eller minska, beroende på vilken ändring som sker.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida under ”Livsmedelsföretag” – Starta och driva livsmedelsföretag.

Utebliven registrering

Om du startar eller driver en livsmedelsverksamhet innan du gjort en anmälan till Samhällsbyggnadskontoret bryter du mot livsmedelslagen och riskerar åtal. Det gäller också om du tar över en befintlig livsmedelsverksamhet.

Skärpta regler

Den 1 januari 2019 infördes sanktionsavgifter för dem som startar livsmedelsverksamhet utan att först anmäla detta till kommunen. Storleken på sanktionsavgiften baseras på verksamhetens omsättning men är som lägst 2500 kronor och högst 75 000 kronor. Beslutet har fattats i riksdagen och avgiften går till staten. Alla livsmedelsverksamheter ska vara registrerade. Detta är grunden till att en fungerande livsmedelstillsyn ska kunna bedrivas.

Är du osäker på om din verksamhet ska registreras, kontakta gärna Samhällsbyggnadskontoret på 0929-17 000 eller via mejl mb@alvsbyn.se.

Mer information om lagändringarna finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Senast uppdaterad 2021-07-08

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.