Registrering/godkännande av livsmedelsanläggning

Livsmedelsanläggningar måste registreras innan de startar sin verksamhet. Verksamheten lämnar en anmälan om registrering och får öppna 2 veckor efter att anmälan inkommit, om inte miljö- och byggnämnden meddelat annat. Animalieanläggningar, som till exempel slakterier, styckanläggningar och mejerier, ska godkännas innan start. Blankett för anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet

Verksamheter ska uppfylla alla relevanta krav i lagstiftningen. Första gången Miljö- och byggkontoret inspekterar din verksamhet kontrolleras att verksamheten uppfyller lagkraven och din egenkontroll. Om det finns brister kan miljö- och byggkontoret ge dig tid att fixa bristerna, förelägga dig att göra det, begränsa vad du får göra eller i värsta fall förbjuda din verksamhet.

Om verksamheten ändras, till exempel vid ombyggnationer, förändrat sortiment eller tillverkningssätt och nya processer, ska livsmedelsföretagaren upplysa miljö- och byggkontoret om detta så att uppgifterna kan föras in i registret.

Ett godkännande eller en registrering är knuten till en livsmedelsföretagare. Om det sker ett ägarbyte av en anläggning så kan verksamheten inte drivas vidare utifrån förra ägarens godkännande eller registrering, den nya ägaren ska ansöka/anmäla för att få ett godkännande/registrering som gäller just denne. Livsmedelsföretagaren ska även underrätta miljö- och byggkontoret om nedläggning sker av en befintlig anläggning.

Även fordon ska registreras eller godkännas som livsmedelsanläggning.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida under ”Livsmedelsföretag” – Starta och driva livsmedelsföretag.

Senast uppdaterad 2018-03-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.