Älvsbyns kommun – en familjevänlig arbetsplats

– Det är en prioriterad åtgärd i vår kompetensförsörjningsplan för att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Minna Öqvist, HR-specialist på Älvsbyns kommun.

Älvsbyns kommun arbetar kontinuerligt med att göra kommunen till en mer attraktivare arbetsgivare. En av grundpelarna i detta är att säkerställa en god arbetsmiljö och hög trivsel på arbetet. Ett steg i detta är att skapa en familjevänlig arbetsplats. Den 24 april klubbade kommunfullmäktiges församling igenom den policy som ska ligga som grund till detta. Den börjar gälla den 1 juli.

Minna Öqvist, HR-specialist på Älvsbyns kommun.

Minna Öqvist, HR-specialist på Älvsbyns kommun. Foto: Robin Nilsson

– Det är ett stort implementeringsarbete som kommer att pågå under hela året. Det handlar både om att tydliggöra personalförmåner som redan finns och att implementera nya förhållningssätt som är familjevänliga. Vad det innebär att vara en familjevänlig arbetsgivare kan ha olika innebörd inom olika verksamhetsområden och så måste det få vara eftersom vi är en så stor organisation med vitt skilda verksamheter, säger Minna Öqvist, HR-specialist på Älvsbyns kommun.

Viktigt med balans mellan arbete och fritid

Livet är en helhet och att ha balans mellan privatliv och arbetsliv kan vara en utmaning för många. Forskning visar att cirka 10 % upplever en konflikt mellan arbetet och familjelivet. Älvsbyns kommun vill ge medarbetare ökade förutsättningar till balans mellan jobb och privatliv, med förhoppning att det ska främja hälsa och välbefinnande. Det ska göras genom att skapa familjevänliga förutsättningar och främja en organisationskultur som bemöter medarbetare på ett respektfullt och empatiskt sätt i frågor som rör familje- och privatlivet. Det som sker i privatlivet kan påverka arbetslivet och vice versa. Balansen mellan dem båda är en utmaning för många. Exempel på utmaningar kan vara om man går igenom en separation, bearbetar ett trauma eller bara att gå igenom barndomsåren kan vara påfrestande för en förälder.

– Individen har det främsta ansvaret för sitt liv och sin hälsa, men som arbetsgivare kan vi göra anpassningar och skapa förutsättningar för att främja balansen. Ett konkret exempel på hur man kan vara en familjevänlig arbetsplats är när på dagen som man förlägger möten. Man kan undvika att lägga möten direkt på morgonen eller sen eftermiddag för att möjliggöra för föräldrar att lämna och hämta barnen på förskolan. Om medarbetare mår dåligt kan arbetsgivaren erbjuda samtalsstöd via företagshälsovård, vilket är något som redan finns som rutin, säger Minna Öqvist.

Exempel på andra förmåner som finns implementerade sedan tidigare är möjlighet att arbeta på distans en till två dagar i veckan. I framtiden planeras det för att anordnas minst en kommungemensam aktivitet per år för medarbetare och familjer.

Central del i arbetet

Inom den politiska sektorn i Älvsbyns kommun ser man arbetet med att skapa en familjevänlig arbetsplats som ett essentiellt steg i processen att skapa en attraktivare arbetsplats för alla, för att således säkra framtidens kompetens.

Bild på Johan Dahlqvist, Älvsbyns kommunalråd.

Johan Dahlqvist, Älvsbyns kommunalråd. Foto: Robin Nilsson

– Vi som kommun står inför stora utmaningar i framtiden med det som händer i vår omedelbara närhet. Det är helt avgörande för att klara av kompetensförsörjningen att vi som kommun fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare. Att möjliggöra är en självklarhet för oss. Det ska vara trevligt att arbeta åt Älvsbyns kommun, både som privatperson och som familj. Vi ska ge de bästa möjligheterna för våra medarbetare, det ska vara lätt, enkelt och trivsamt, säger Johan Dahlqvist, Älvsbyns kommunalråd.