Nedskräpning

Så här står det om nedskräpning i Miljöbalken, 15 kapitlet, 26 §: Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till.

Straffbestämmelserna finns i 29 kapitlet i Miljöbalken och lyder så här:

7 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år.

7 a § Den som begår en gärning som avses i 7 § döms för nedskräpningsförseelse till penningböter, om nedskräpningen är att anse som mindre allvarlig.

Senast uppdaterad 2021-12-30

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.