Försäljning tobak

Den 1 juli 2019 fick Sverige en ny lag, lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Den ersätter tidigare tobakslag (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

Tillståndsplikt för att sälja tobak

Från och med 1 juli 2019 måste den som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Försäljning av tobaksvaror får inte påbörjas innan ett beslut har fattats av kommunens miljö-och byggnämnd.

Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till Samhällsbyggnadskontoret.

Prövning

Vid en ansökan om försäljningstillstånd av tobak ska kommunen pröva den sökandes vandel, ekonomiska förhållande och omständigheter i övrigt. Detta för att bedöma sökandes lämplighet att utöva tobaksförsäljning, samt att verksamheten kommer att drivas enligt de krav som lagen ställer. Egenkontrollprogram är ett krav för att ansökan om tillstånd ska anses vara komplett. Vägledning för egenkontrollprogram finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Ett mottagningsbevis skickas ut till den sökande efter ansökan inkommit, en begäran om komplettering kan också skickas ut om ansökan inte är komplett. Kommunen ska fatta beslut i ärendet inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Det är den sökande som ska bevisa att denna är lämplig.

Exempel på uppgifter som är bra att bifoga vid en ansökan:

 • Registreringsbevis (Bolagsverket)
 • Uppdrag som funktionär (Bolagsverket)
 • Uppgifter från Skatteverket
 • Uppgifter från Kronofogden
 • Belastningsregister
 • Egenkontrollprogram
 • Hyreskontrakt för dina lokaler

När verksamheten ändras

Om du har ett tillstånd att sälja tobak och det sker förändringar i din verksamhet ska du anmäla det, i vissa fall utan dröjsmål, till kommunen.
Uppgifter som ska anmälas till kommun utan dröjsmål kan exempelvis vara:

 • Betydande förändringar gällande ägare i ett bolag
 • Betydande förändringar i en styrelse
 • Kontaktuppgifter till tillståndshavaren
 • Den som har försäljningstillstånd har avlidit
 • Den som har försäljningstillstånd har fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
 • Om du gör ändringar i ditt egenkontrollprogram

Egenkontrollprogram

Du som bedriver detaljhandel med tobak ska utöva särskild kontroll över försäljningen (egenkontroll) och se till att personalen har tillräckliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. Du ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram som beskriver de rutiner och arbetssätt ditt försäljningsställe har för att följa tobakslagens bestämmelse om handel med tobak. Egenkontrollprogrammet ska fungera som stöd för dig själv och din personal.

När verksamheten upphör

Om du inte längre nyttjar ditt tillstånd ska du utan dröjsmål anmäla det till kommunen. Ett tillstånd som inte används ska återkallas, antingen på kommunens initiativ eller på tillståndshavarens initiativ. Det är dock tillståndshavaren som är ansvarig för att, utan dröjsmål, anmäla att verksamheten upphör till kommunen.

Varning och återkallelse av tillstånd för försäljning

Kommunen kan meddela tillståndshavaren om varning men vid upprepande överträdelser kan återkallelse av tillstånd ske.

Avgift

En avgift kommer att tas ut i samband med ansökan om tillstånd.

Vill du veta mer?

Vill du läsa mer om lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) kan du göra det på Regeringens hemsida.

Senast uppdaterad 2022-07-26

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.