Viktigt meddelande till allmänheten – VMA

VMA används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. Det är den ansvarige räddningsledaren inom räddningstjänsten som bestämmer om och när allmänheten ska varnas. Det kan vara exempelvis vid gasutsläpp, extremt väder, stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

Det finns två nivåer på meddelanden; varning och information.

Varningsmeddelande sänds genast när det är omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller i miljön. Varningsmeddelandet utgörs dels av meddelande i radio och TV, dels av utomhuslarm.

Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller i miljön.

Ett VMA-meddelande kan även sändas via följande radio- och Tv-kanaler:

  • Sveriges Radios FM-kanaler.
  • Sveriges Television.
  • Sveriges Utbildningsradio.
  • TV4.
  • Kanal 5.
  • Kanal 9.
  • På Svt:s Text-TV, sidan 100, anges när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

Senast uppdaterad 2020-07-14

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.