Viktigt meddelande till allmänheten – VMA

VMA används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. Det är den ansvarige räddningsledaren inom räddningstjänsten som bestämmer om och när allmänheten ska varnas. Det kan vara exempelvis vid gasutsläpp, extremt väder, stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

Via ljudanläggningarna, i detta fall även kallad tyfon eller mistlur, (hesa Fredrik) runt om i landet kan en kommun sända ut signalen Viktigt meddelande. Detta görs för att snabbt utrymma områden utomhus vid en allvarlig händelse, till exempel gasutsläpp. Systemet kan även avge signalerna flyglarm och beredskapslarm, för att varna befolkningen för omedelbar krigsfara eller luftangrepp.

Systemet för utomhusvarning testas klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Under ett pågående VMA kan du hitta aktuell information på Krisinformation.se.

Det finns två nivåer på meddelanden; varning och information.

Varningsmeddelande sänds genast när det är omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller i miljön. Varningsmeddelandet utgörs dels av meddelande i radio och TV, dels av utomhuslarm.

Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller i miljön.

Varnings- och informationssystemen består av flera delar:

  • Utomhusvarning
  • Viktigt meddelande till allmänheten, VMA i radio och tv
  • VMA som sms
  • VMA på internet och i appar
  • Myndighetsmeddelande
  • Varning kring Sveriges kärnkraftverk

Läs mer om VMA på:

https://www.msb.se/VMA