Anpassa bostad

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Bidraget omfattar i princip alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsenedsättning, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi. Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig.

Normalt ansöker man om bostadsanpassningsbidrag innan någon åtgärd har utförts men lagen hindrar inte att bidrag kan sökas i efterhand, det vill säga efter det att en åtgärd utförts. Om du ansöker om bidrag i efterhand måste du dock vara medveten om att det kan vara svårare att utreda om förutsättningar för bidrag är uppfyllda.

Bostadsanpassningsbidrag – hur ansöker jag?

För att kommunen ska kunna pröva om du har rätt till bostadsanpassningsbidrag måste du göra en ansökan till din kommun.

I din ansökan ska du bland annat ange de åtgärder som du vill söka bidrag för.

Det är den som ansöker om bidrag som ska visa för kommunen att rätt till bidrag föreligger.

Ansökan kan göras via:

  • Kommunens e-tjänst – Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
  • Genom att skriva ut blanketten “Ansökan om bostadsanpassningsbidrag” som finns på e-tjänstesidan ovan och skicka till kommunen via post.

OBS! Du som skickar in din ansökan via e-tjänst måste även skriva ut och skicka in blanketterna Ägarmedgivande och Medgivande från nyttjanderättshavare om behov föreligger.
Läs mer under Ansökan bostadsanpassning

Ansökan per post skickas till:

Älvsbyns kommun
Bostadsanpassningshandläggare
942 22 Älvsbyn

Kontakt

Behöver du hjälp med att fylla i ansökan eller vill du ha mer information om bidraget och vilka uppgifter som du behöver bifoga din ansökan kan du kontakta kommunens handläggare för bostadsanpassning via kommunens växel 0929-170 00.

Lämna ett meddelande så ringer vi upp så snart det finns möjlighet.

Blanketter

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Information om ansökan

Ägarmedgivande

Medgivande från nyttjanderättshavare

Externa länkar

Information från Boverket om bostadsanpassningsbidrag

Lag om bostadsanpassning