Anpassa bostad

En anpassning av det egna boendet kan underlätta för dig som är funktionshindrad att bo kvar hemma.

Hus

Om du är funktionshindrad och behöver anpassa din bostad så kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget ska användas till åtgärder som är nödvändiga för att klara det dagliga livet i hemmet. Bidraget är inte inkomstprövat.

När kan man få bidrag?
Man kan få bidrag för anpassning av bostaden vid alla typer av funktionshinder. Det kan t ex vara vid nedsatt rörlighet, ta sig in och ut ur bostaden, nedsatt syn, sköta hygienen. Man kan däremot inte få bidrag vid ett tillfälligt funktionshinder.

Hur ansöker jag?
Du kommer i kontakt med bostadsanpassningshandläggare via Älvsbyns kommuns växel 0929-170 00 där du kan lämna meddelande för att bli uppringd. När du ansökt om bostadsanpassningsbidrag så görs en utredning där ditt behov av hjälp utreds. Utifrån din situation och dina behov så fattar handläggaren, under tjänstemannaansvar, beslut om bidrag. Beslutet innebär antingen att man får den hjälp man ansökt om eller så får man avslag på hela eller delar av ansökan.

Överklagan
Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan och är missnöjd med detta kan du få hjälp med att överklaga beslutet till förvaltningsrätt eller högre instans.

Extern länk
Lag om bostadsanpassningsbidrag

Senast uppdaterad 2019-10-03

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.