Läkemedelshantering

Grunden för läkemedelshanteringen är att den skall vara individuellt anpassad och säker utifrån den enskildes sjukdom och personliga förutsättningar. Utgångspunkten är att den enskilde själv svarar för omhändertagande och förvaring av de läkemedel som ordinerats samt för den egna medicineringen

Individuella lösningar

När misstanke föreligger om att den boende har en bristande insikt i sin läkemedels­hantering/intag skall personalen informera ansvarig sjuksköterska om situationen. Den sjuksköterska som ansvarar för vården skall informera den patientansvarig läkare. Läkaren gör en bedömning och avgör om fortsatt egenvård uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som Hälso- och sjukvårdslagen kräver för den enskilde.

När den enskilde inte kan ansvara för sin medicinering

Läkaren Den enskildes läkare ordinerar och förskriver läkemedel, ger anvisningar om behandlingen samt följer upp patientens tillstånd. I läkarens ansvar ingår bedömning av huruvida den enskilde har möjlighet att själv sköta sina läkemedel.

Sjuksköterskan ansvarar för att ordinationer och anvisningar genomförs samt håller erforderlig kontakt med läkaren. Sjuksköterskan kan delegera enskilda uppgifter inom läkemedelshanteringen till annan befattningshavare med reel kompetens.

Anhöriga När den enskilde inte själv kan klara sin medicinering övertas detta ansvar av kommunens personal. Detta innebär att anhöriga inte kan kräva tillgång av medicinskåp eller viss läkemedelshantering. Vill de anhöriga vara delaktiga får de överta hela läke­medelshanteringskedjan, i samråd med patientansvarig läkare.

Dokumentation

Övertagandet av ansvaret för medicinering skall antecknas i såväl sjuksköterskans som läkarens journal.

Lagstöd

Cytostatika och anda läkemedel med bestående toxisk effekt (AFS 2005:5)
Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, ändring av föreskrifter (SOSFS 2009:14)
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering (SOSFS 2000:1)
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner (SOSFS 1999:26)

Länk

Cytostatikabehandling – Lokala rutiner Älvsbyns kommun
Läkemedelshantering i Norrbottens län

Senast uppdaterad 2021-08-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.