Integration

Integrationsenheten erbjuder stöd och vägledning till nyanlända med uppehållstillstånd i Sverige. Även EU medborgare med uppehållsrätt erbjuds vägledning i det svenska samhället. Integrationsenheten kan hjälpa till med att informera om samhällets lagar och regler, vägleda i kontakter med det svenska samhället och ge stöd i individuella behov. Det kan handla om stöd i kontakter med andra myndigheter, hjälp att förstå information från andra myndigheter eller vägledning i exempelvis hur man gör om man vill byta bostad. Innehållet i det som vi kan hjälpa till med utgår ifrån individens egna behov och kan därför variera. En kontakt med oss på Integrationsenheten är frivillig och vi använder oss av tolkar i samtalet där så behövs.

Integrationsenheten har öppen mottagning två dagar i veckan. På tisdag 09.00 – 12.00 samt torsdag 13.00 – 16.00 finns drop-in mottagning för enklare frågor. Vid dessa tillfällen kan vi tyvärr inte erbjuda tolk. Önskas tolk vid samtalet behövs en bokad tid. Tid bokas genom att ringa Eleonor på 0929-171 43 eller Marita på 0929-171 35.

Integrationsenheten ansvarar för mottagandet av nyanlända för bosättning i kommunen. Detta enligt Bosättningslagen och det kommuntal som kommunen tilldelats. Utöver detta kan nyanlända välja att bosätta sig på egen hand i kommunen. För egenbosatta nyanlända erbjuds samma stöd och vägledning som till anvisade, men med skillnad att vi inte kan hjälpa till att ordna bostad.

Samhällsorientering

Kommunen har ett ansvar att erbjuda Samhällsorientering till nyanlända med uppehållstillstånd samt vissa andra grupper. Samhällsorientering är en utbildning om det svenska samhället. Den ges på modersmålet eller ett annat språk som den nyanlände behärskar. Kommunens ansvar att erbjuda sträcker sig tre år efter första uppehållstillståndet.

Har du frågor om samhällsorientering, kontakta oss.

Integrationsenheten bedriver sedan 1 mars 2022 ett projekt med finansiering från Länsstyrelsen. Det heter Samhällsorientering för inkludering och syftar till att ge 100 timmar samhällsinformation och svenskaträning till asylsökande. Projektet har tagit inspiration från den samhällsorientering som bedrivs för nyanlända, men har skalats av till aktuella frågor för asylsökande. Målgruppen är asylsökande samt flyktingar från Ukraina som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

För anmälan eller att få mer information om projektet kontakta Liselotte Andersson som sköter anmälningarna.

Öppen mottagning

Tisdag kl. 09.00 – 12.00

Torsdag kl. 13.00 – 16.00

Adress: Storgatan 25, 1 trappa upp

På Integrationsenheten arbetar:

Eleonor Linder, Integrationssamordnare, 0929-171 43

Marita Lundqvist, Integrationspedagog, 0929-171 35

Liselotte Andersson, Projektmedarbetare, 070-667 71 22

Senast uppdaterad 2023-02-01

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.