Regnbågens korttidshem

Regnbågens Korttidshem är beläget på Tärnstigen 15 i en anpassad enplansvilla med fin utemiljö nära grönområde och lekpark. Det finns även tillgång till skog med elljusspår och närhet till centrum. Detta ger goda möjligheter att anpassa aktiviteter utifrån individens behov och utvecklingsnivå.

Korttidsvistelsen
Syftet med korttidshemmet är att avlösa anhöriga till barn/ungdomar och hemmaboende vuxna som tillhör LSS personkrets. Regnbågen är en verksamhet som ska ersätta hemmet när familjen är i behov av avlastning. Vistelsen styrs efter personens beviljade behov. Antalet platser är två och verksamheten har personal dygnet runt. Maten lagas på stället och anpassas efter individens speciella behov.

Personalen arbetar efter en flexibel schemamodell och har kunskaper och erfarenheter för att klara olika omvårdnadsbehov. Vid behov struktureras vistelsen med hjälp av Teacch-pedagogiken och personalen har också kunskaper i olika kommunikationsmodeller som Pecs (bildspråk) och teckenspråk samt utbildning i att hantera exempelvis olika tekniska hjälpmedel. Personalens uppgift är att ge en god omsorg, stimulera samt uppmuntra till självständighet i största möjligaste mån. Att gästa korttids ger även social utveckling och främjar kompisskap.

Förlängd korttidsvistelse

Regnbågens förlängda korttidsvistelse riktar sig till ungdomar mellan 13-21 år med funktionsnedsättning som innebär att personen behöver tillsyn i anslutning till skoldagen och under lov när föräldrarna arbetar eller studerar. Antalet platser är maximerat till fem. Verksamheten befinner sig i samma lokaler och miljö som korttids och personalen är också densamma. Förlängd korttidsverksamhet bedrivs så att de grundläggande behoven av tillsyn, vila, rörelse, aktivitet, måltider och övrig omsorg tillgodoses.

Målet med hela Regnbågens verksamhet är att

  • ge tillsyn samt meningsfull sysselsättning och stimulans
  • ge möjlighet till fysiska aktiviteter i olika former
  • innehållet i verksamheten utformas individuellt för varje person
  • kunna delta i olika sociala sammanhang.

Ytterligare information lämnas av: Enhetschef Annelie Öhman, tfn 0929 – 17219 eller 070-327 29 34.

Det går även bra att ringa personal på Regnbågen tfn 070 – 509 73 63, 070-667 27 22.

Ansökan om korttidsvistelse sker via LSS-handläggare tfn 0929-17000 (vx).

 

 

Senast uppdaterad 2019-04-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.