Särskilda ersättningar

Vad är det som gäller vid förskjuten arbetstid?

OBS! Förskjuten arbetstid gäller inte vid förkortning eller förlängning av ordinarie arbetstid.

Svar: Förskjuten arbetstid får du när du ändrar ditt ordinarie arbetspass. Det är tiden som är utanför din ordinarie arbetstid som kompenseras. Tillsägelse om tidigare- eller senareläggning av arbetstiden ska meddelas senast dagen innan ändringen, på särskild blankett. Blir du tillsagd samma dag, gäller inte avtalet om förskjuten arbetstid, enligt AB § 23.

Exempel: vid tillsägelse 10 dagar innan utgår 0 dagars ersättning, vid tillsägelse 9 dagar innan utgår 1 dags ersättning osv.

Vad gäller för tjänsteresor utomlands?

Svar: Piteå: Reseräkningen ska innehålla uppgifter om resans ändamål, tid för avresa och återkomst samt färdmedel. Reseräkningen bör avlämnas snarast efter det att en förrättning avslutats. Med ”snarast” avses normalt inom en månad. Anledningen till att reseräkningen skall lämnas utan onödigt dröjsmål är att arbetsgivaren ska ha en rimlig möjlighet att kontrollera uppgifterna i reseräkningen. Blanketten ”Reseräkning” hittar du på Piteå kommuns Insida.

Viktigt att tänka på när du fyller i blanketten, nedanstående markerade fält måste vara korrekt ifyllda för att rätt ersättning ska utbetalas.

Resa utrikes (Kan ej rapporteras via självservice, lämnas till Lönecenter Älvsbyn).

Tänk även på att ange rätt konto då resan oftast ska konteras på ett avvikande konto.

Svar: Älvsbyn: Reseräkningen ska innehålla uppgifter om resans ändamål, tid för avresa och återkomst samt färdmedel. När du gör en utrikesresa måste du ange datum och klockslag när du åker hemifrån, samt datum och klockslag när du lämnar landet. Detta gäller även vid hemresan – du anger datum och klockslag när du lämnar det land du besökt, samt datum och klockslag när du kommer till Sverige. Du ska även uppge eventuell färdtid (gäller tid utanför arbetstid) med totalt antal timmar. Du hittar blanketten ”Reseräkning” på Älvsbyns kommuns hemsida.

Senast uppdaterad 2023-07-25

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.