Examensarbete

Är du på gång att planera inför ditt kommande examensarbete? Älvsbyns kommun är en stor arbetsgivare med många olika verksamheter som kan erbjuda en stor variation på fördjupningsområden.

Du får möjligheten att utreda ett faktiskt problem som vi har eller så kan det vara ett område som du vill fördjupa dig i och som kan vara till nytta för oss. Att skriva examensarbetet åt oss innebär även att du gör ett avtryck hos en tänkbar framtida arbetsgivare. För oss som arbetsgivare innebär ditt examensarbete att vi får till oss ny kunskap, kanske lära oss ny teknik och vi får möjligheten att se verksamheten genom dina ögon.

Låter det lockande att skriva ditt examensarbete hos oss så maila en förfrågan till kommunens HR-avdelning på hr@alvsbyn.se.

I meddelandet är det bra om du bland annat skriver vilken utbildning du läser, ev. vad du vill göra ditt arbete om samt när det är planerat tidsmässigt.

 

Möt Ella Sundkvist och Maja Eriksson, två studenter som skrivit sitt examensarbete hos Älvsbyns kommun.

Ni har gjort er c-uppsats i samarbete med Älvsbyns kommun. Kan ni berätta lite om vad ni tittat på?
Ella:
Många arbetsgivare står inför utmaningen att attrahera behörig personal till deras annonserade tjänster. Det vi har gjort är att undersöka Älvsbyns kommuns arbetsgivarvarumärke med fokus på läraryrket. Detta som ett försök att synliggöra vad som utmärker Älvsbyns kommun idag och möjliga utvecklingsområden.

Vilka lärdomar tar ni med er från arbetet med c-uppsatsen?
Maja:
Det var intressant att undersöka vilka utmaningar inlandskommuner står inför. Många av de fördomar vi hade inför arbetet motbevisades, exempelvis att Älvsbyns kommun utmärker sig som en god arbetsgivare idag och att de ligger i framkant gällande lärares arbetsvillkor. Detta visas bland annat genom lön, tvålärarsystem och relativt hög lärartäthet.

Hur tycker ni att Älvsbyns kommun jobbar med sitt arbetsgivarvarumärke avseende lärare?
Ella:
Precis som Maja är inne på utmärker sig Älvsbyns kommun som en god arbetsgivare idag, däremot finns det fortsatt utvecklingspotential med tanke på de fördomar som finns. Älvsbyns kommun har därmed utrymme att fokusera ytterligare på arbetsgivarvarumärkning samt lyfta fram att de utmärker sig som en god arbetsgivare, inte minst i relation till grannkommunerna.
Maja: Något som även synliggjordes i samband med undersökningen är att Älvsbyns kommun har flera konkurrenskraftiga fördelar, så som relativt låg avgångsgrad samt att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling.

Hur var det att samarbeta med Älvsbyns kommun?
Ella:
Samarbetet med Älvsbyns kommun tycker vi har fungerat väldigt bra. Vi har upplevt ett stort förtroende från Älvsbyns kommun och att vi har fått fria tyglar. När behov av stöd har uppstått så har de varit snabba med att återkomma till oss när vi har haft frågor eller funderingar. Vi skulle starkt rekommendera fler studenter att samarbeta med Älvsbyns kommun.

Till sist, nu när ni är färdiga med er utbildning, vad väntar härnäst i livet för er?
Maja:
Just nu arbetar jag som jobbcoach på Folkuniversitetet i Umeå där jag tidigare praktiserat under utbildningen. Vi får se vilka möjligheter framtiden kommer med!
Ella: I det närmsta ska jag vikariera som HR business partner på SCA, vid ett av pappersbruken i Piteå kommun. Vad som händer efter det får tiden utvisa.

Läs examensarbetet här:
Att vara en attraktiv arbetsgivare i offentlig sektor