Borgerlig vigsel

Länsstyrelsen har förordnat nedanstående personer som borgerliga vigselförrättare i Älvsbyns kommun, enligt 4 kap 3 § äktenskapsbalken. Förordnandet gäller till och med 31 december 2026.

Birgit Nilsson, Skyttegatan 1, 942 33 Älvsbyn
Telefon: 070-572 44 18

Ulla Bergkvist, Stallgatan 11, 942 35 Älvsbyn
Telefon: 073-050 12 12