Multiresistenta Bakterier/ smittspårning

Vårdhygien är åtgärder som hindrar uppkomsten av vårdrelaterade infektioner. Risken att smittas är störst för människor med nedsatt immunförsvar. Det är därför viktigt att vårdarbetet bedrivs på ett sådant sätt att smittspridning inte sker.

För att kunna upprätthålla en god vårdhygienisk kvalitet ska de regionala riktlinjerna för vårdhygien samt Socialstyrelsens föreskrifter följas. Målsättningen är att hindra smittspridning mellan vårdtagare och mellan vårdtagare och personal.

Riktlinjerna för vårdhygien har som syfte att all personal som arbetar inom den kommunala hälso- och sjukvården i Norrbottens län får ökade kunskaper i vårdhygien och basala hygienregler med mål att smittspridning förhindras mellan vårdtagare samt hindrar smittspridning mellan vårdtagare och personal.

Vårdgivaren, kommunstyrelsen, ansvarar för att personal har kunskap och rutiner i arbetet så att smittspridning undviks.

Hygienriktlinjer för vård och omsorgspersonal multiresistenta bakterier

Handläggning vid smittspårning i Älvsbyns kommun

Lagstöd

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1)
Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd Basala hygienriktlinjer 
Livsmedelslagen (SFS 2006:804)
Hälso- och sjukvårdslagen
Smittskyddslagen (SML 2004:168)
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:19)
Socialtjänstlagen (SoL 2011:453)

Länk

Vårdhygieniska riktlinjer för omhändertagande av patienter med misstänkt eller konstaterad influensa
Folkhälsomyndigheten
Strama
Vårdhandboken

Senast uppdaterad 2023-03-06

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.