Anhörigstöd

Vid behov av information om Anhörigstöd, kontakta växeln 0929-170 00.

Socialtjänstlagen (SoL)

Kommunen ska enligt Socialtjänstlagen (SoL) erbjuda stöd för att underlätta för de personer som stöttar eller vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Målet är att anhöriga ska känna att de får stöd samt att lägga grunden för en väl fungerande samverkan kring anhörigas stöd i framtiden. Nedan beskrivs vilka olika former av stöd och hjälp, som Älvsbyns kommun erbjuder dig som anhörig.

Stöd till anhöriga, Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen

Socialstyrelsen – anhörig; Anhörigstöd, Information till anhörig-, brukar- och patientorganisationer.

Definitioner; se Policy för anhörigstöd

Anhörigstöd som service

Du som anhörig kan vända dig till kommunens Anhörigkonsulent, som finns för att ge råd, stöd information och vägledning efter dina önskemål och behov.

Kontakt anhörigkonsulent:

Stina Kurkinen tel. 0929-172 75, 070-342 83 72
e-post Stina Kurkinen

Broschyr – till anhöriga

Anhörigträffar och grupper

Att vara anhörig till någon som drabbats av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan innebära många och stora förändringar i livet. Det kan kännas väldigt ensamt att vara anhörig. Att delta i en anhöriggrupp ger stöd och gemenskap med andra i en liknande situation. Vi startar anhöriggrupper allt efter intresse och behov.

  • Senior och anhörigträffar med social gemenskap, udda veckor på onsdag eftermiddagar på Fluxen. Anordnas av ”Frivilliggruppen” och Älvsbyns kommun.

Vart ska man vända sig?

Söka insatser:

  • Äldreomsorg, hemtjänst, avlösning i hemmet, trygghetslarm, korttidsvistelse, dagverksamhet mm kontakta Biståndsenhetens handläggare under telefontid måndag-fredag kl 08.00-09.00 på tel: 0929-171 62 eller mejla bistandshandlaggare@alvsbyn.se
  • Funktionshinder, LSS och SoL kontakta handläggare 073-838 89 43 eller mejla handlaggare.lss.sol@alvsbyn.se
  • Missbruk/beroende kontakta handläggare 070-667 50 88 eller mejla marina.salomonsson@alvsbyn.se

Länkar

Svenska: Din rätt till vård och omsorg

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20182/2016-5-5

Finska: Oikeutesi hoitoon ja hoivaan – Ohjeita vanhuksille

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20198/2016-5-16-finska

Meänkieli: Sinun oikeus hoithoon ja huolthoon -Ohjeita vanhuksile

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20241/2016-6-28-meankieli

Nordsamiska: Du riekti dikšui ja fuolahussii – Ofelaš boarrásiidda

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20312/2016-8-23-nordsamiska

Ideella organisationer

Anhörigas Riksförbund är en organisation som stödjer anhöriga oavsett ålder eller diagnos hos den enskilde. Anhörigas Riksförbund vill väcka debatt och påverka i frågor som gäller anhöriga. Organisationen har ett callcenter dit du som anhörig kan vända dig. ”Handbok för anhöriga” på deras hemsida vänder sig till alla som söker information inom anhörigområdet. Se länk nedan.

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är ett nationellt kunskapscentrum inom anhörigområdet och arbetar med att utveckla framtidens anhörigstöd. Se länk nedan.

Anhöriglinjen telefonnummer: 0200-23 95 00

Anhörigjouren

Alzheimerfonden

Attention

Demenscentrum

Demensförbundet

FMN Föräldraföreningen mot narkotika

NSPH Nationell samverkan för psykisk hälsa

Reumatikerförundet

Diabetesförbundet

Riksförbundet hjärt och lung

RSMH – Riksförbundet för Social och Mental hälsa

Schizofreniförbundet

Shedo

SPES

Stroke- Riksförbundet

Sveriges fontänhus

Senast uppdaterad 2021-09-13

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.