Bild på återvinningscentralen. Foto: Älvsbyns EnergiFoto: Älvsbyns Energi

Avfall

Återvinningscentralen

Älvsbyns Energi logotyp.

På Återvinningscentralen kan privatpersoner kostnadsfritt, och verksamheter mot taxa, lämna sitt sorterade avfall. Du hittar mer information om verksamheten och dess öppettider på Älvsbyns Energi AB:s hemsida.

Brun tunna

Om du vill kompostera själv ska du anmäla det till miljö- och byggnämnden. Kompostering ska ske i en skadedjurssäker behållare.
Den som komposterar matavfall kan ansöka om dispens från bruna tunnan.
Du kan ansöka om att få dela grön tunna med en granne eller ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Ansökan görs hos miljö- och byggnämnden.

Älvsbyns kommuns blanketter

Grön tunna

Du kan ansöka om att få dela grön tunna med en granne eller ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall under en period. Ansökan görs hos miljö- och byggnämnden.
Fullständig dispens från grön tunna medges endast om fastigheten är öde året runt.

Slamtömning

Om du har ett enskilt avlopp ska det tömmas en gång per år i det normala fallet. Om din avloppsanordning uppfyller lagens krav har du möjlighet att ansöka hos Miljö- och byggnämnden om att slamtömning istället ska ske vartannat år.

Avfallsplan och renhållningsföreskrifter

Avfallsföreskrifter kan du ta del av på länken nedan. De gäller fram till dess att nya föreskrifter beslutas av kommunfullmäktige.

Lokala renhållningsföreskrifter och avfallsplan gällande från 2018

Återvinningsstationer för förpackningar och tidningar

Bild på återvinningsstation. Foto: Caroline Harlin, Älvsbyns Energi

Foto: Caroline Harlin, Älvsbyns Energi

Återvinningsstationerna där privatpersoner kan lämna förpackningar och tidningar ägs och drivs av Älvsbyns Energi.

Om du har klagomål på en återvinningsstation eller vill begära tömning av en eller flera containrar på en återvinningsstation ska du anmäla detta till FTI på deras hemsida eller på telefonnummer 0200-88 03 11.

Kontaktuppgifter till FTI AB och information om var din närmaste återvinningsstation finns hittar du på deras hemsida: http://www.ftiab.se.

På Älvsbyns Energis hemsida hittar du även en karta på samtliga återvinningsstationer på byn: Återvinningsstation | Älvsbyns Energi (alvsbynsenergi.se)

Farligt avfall

På verksamheter där farligt avfall uppkommer, transporteras eller insamlas ska verksamhetsutövaren rapportera uppgifter på avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Regler om farligt avfall
Länk till e-tjänst för rapportering av farligt avfall

Senast uppdaterad 2024-04-19

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.