Avgifter

Här finner du information om avgifter för hemtjänst och särskilt boende

För den vård, omsorg och service du beviljats betalar du en avgift. Du betalar för beviljad insats även om Du inte nyttjar insatsen. Avgiften beräknas individuellt utifrån Dina inkomster och utgifter. Avgifterna regleras i Socialtjänstlagens 8 kapitel samt genom beslut av kommunfullmäktige.

Från och med 1 januari 2020 är maxtaxan 2125 kronor per månad för hemtjänst och 1 780 kronor/månad i omvårdnadsavgift på särskilt boende. Din avgift för hemtjänst och omvårdnad på särskilt boende kan beräknas till att bli allt mellan 0 kr till maxtaxebelopp utifrån din inkomst. På särskilt boende tillkommer en avgift för kost och hyra. Nedan finner du avgiftsfoldrar med mer information avseende särskilt boende och hemtjänst. Foldrar för 2020 är under bearbetning.

Avgifter särskilt boende 2019

Hemtjänstavgifter 2019

Ny taxa gällande från och med 2019 10 01:

Kommunfullmäktige i Älvsbyn har 2019-06-17 antagit nya taxor inom olika tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Inom Äldreomsorgen gäller följande nya taxa:

*Logikostnad 2 146 kr/månad på korttidsboende i väntan på särskilt boende, för den som inte har någon annan bostadshyra att betala.

För att en korrekt avgiftsberäkning ska kunna vara möjlig behövs följande:

Att du:

* lämnar in blankett ”Inkomstförfrågan för beräkning av avgift” till avgiftshandläggare

* ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, 0771 – 776 776 . Kopia av avslag lämnas in till avgiftshandläggare.

* väljer du att inte lämna in uppgifter om din ekonomi till kommunen debiteras du maxtaxa.

 

Du når avgiftshandläggaren på telefon vardagar kl. 10.00 – 12.00

Susanne Häggroth 0929-172 16

Kristina Karlsson   0929-172 89

 

Länkar till Blanketter och Pensionsmyndigheten:

Blanketter

Inkomstförfrågan 2019

Autogiroanmälan, medgivande

 

Här kan du ansöka direkt om bostadstillägg eller få mer information från Pensionsmyndigheten:

Pensionsmyndigheten

 

Kommunens avgifter och taxor finns samlade i Kommunens styrdokument

 

Här finns en länk där Du kan lämna synpunkter och klagomål

www.alvsbyn.se/omsorg-och-stod/synpunkter-och-klagomal/

 

Senast uppdaterad 2020-01-23

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.