Avgifter

Här finner du information om avgifter för hemtjänst och särskilt boende

För den vård, omsorg och service du beviljats betalar du en avgift. Du betalar för beviljad insats även om Du inte nyttjar insatsen. Avgiften beräknas individuellt utifrån Dina inkomster och utgifter. Avgifterna regleras i Socialtjänstlagens 8 kapitel samt genom beslut av kommunfullmäktige.

Från och med 1 januari 2023 är maxtaxan 2 359 kronor per månad för hemtjänst och omvårdnad på särskilt boende, se informationsfoldrar nedan.

Din hemtjänstavgift eller omvårdnadsavgift på särskilt boende kan beräknas bli allt mellan 0 kr till maxtaxebelopp utifrån din inkomst. På särskilt boende tillkommer även en avgift för kost och hyra.

Nedan finner du avgiftsfoldrar med mer information avseende särskilt boende och hemtjänst:

Hemtjänstavgift 2023

Säboavgift 202306

För att en korrekt avgiftsberäkning ska kunna vara möjlig behövs följande:

Att du:

  • lämnar in blankett ”Inkomstförfrågan för beräkning av avgift” till avgiftshandläggare
  • ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, 0771-776 776 (kopia av avslag lämnas in till avgiftshandläggare)
  • väljer du att inte lämna in uppgifter om din ekonomi till kommunen debiteras taxa upp till maxtaxa

Du når avgiftshandläggaren på telefon vardagar klockan 10.00 – 12.00.

Telefon:  0929-172 16

Blanketter och e-tjänster

Blanketter och e-tjänster hittar du på sidan nedan under rubriken ”Äldreomsorg”.

Omsorg och stöd – E-tjänster och blanketter
Inkomstförfrågan 2023

Här kan du ansöka direkt om bostadstillägg eller få mer information från Pensionsmyndigheten:

Pensionsmyndigheten

Kommunens avgifter och taxor finns samlade i Kommunens styrdokument.

Här finns en länk där Du kan lämna synpunkter och klagomål

www.alvsbyn.se/omsorg-och-stod/synpunkter-och-klagomal

Senast uppdaterad 2023-07-24

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.