Avgifter

Här finner du information om avgifter för hemtjänst och särskilt boende

För den vård, omsorg och service du beviljats betalar du en avgift. Du betalar för beviljad insats även om Du inte nyttjar insatsen. Avgiften beräknas individuellt utifrån Dina inkomster och utgifter. Avgifterna regleras i Socialtjänstlagens 8 kapitel samt genom beslut av kommunfullmäktige.

Från och med 1 januari 2021 är maxtaxan 2 138  kronor per månad för hemtjänst och omvårdnad på särskilt boende, se informationsfoldrar nedan.

Din hemtjänstavgift eller omvårdnadsavgift på särskilt boende  kan beräknas bli allt mellan 0 kr till maxtaxebelopp utifrån din inkomst. På särskilt boende tillkommer även en avgift för kost och hyra.

Nedan finner du avgiftsfoldrar med mer information avseende särskilt boende och hemtjänst:

Hemtjänstavgifter 2021 1

Broschyr avgifter säbo 2021 1

 

Övriga taxor/avgifter från och med 2021-01-01:

* 403 kr för flyttstädning vid utflytt från särskilt boende.

* Helpensionspris särskilt boende/korttidsboende i väntan på särskilt boende: 3986  kr

*  Dygnskostnad kost på korttidsboende: 133 kr

 

 

För att en korrekt avgiftsberäkning ska kunna vara möjlig behövs följande:

Att du:

* lämnar in blankett ”Inkomstförfrågan för beräkning av avgift” till avgiftshandläggare

* ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten, 0771-776 776. Kopia av avslag lämnas in till avgiftshandläggare.

* väljer du att inte lämna in uppgifter om din ekonomi till kommunen debiteras taxa upp till maxtaxa.

 

Du når avgiftshandläggaren på telefon vardagar kl. 10.00 – 12.00

Susanne Häggroth 0929-172 16

 

Länkar till Blanketter och Pensionsmyndigheten:

Blanketter och e-tjänster

Blanketter och e-tjänster hittar du på sidan nedan under rubriken ”Äldreomsorg”.

Omsorg och stöd – E-tjänster och blanketter

 

Här kan du ansöka direkt om bostadstillägg eller få mer information från Pensionsmyndigheten:

Pensionsmyndigheten

 

Kommunens avgifter och taxor finns samlade i Kommunens styrdokument

 

Här finns en länk där Du kan lämna synpunkter och klagomål

www.alvsbyn.se/omsorg-och-stod/synpunkter-och-klagomal

 

Senast uppdaterad 2021-03-01

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.