Senior Alert

Ett kvalitetsregister för ökad patientsäkerhet

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har gjort en stor satsning på ökad patientsäkerhet och bättre och säkrare vård och omsorg om äldre. Orsaken till detta är att det blir fler och fler äldre och helheten kring de mest sjuka äldre behöver förbättras. Kunskapen om resultat av vård och omsorg behöver förbättras och man vill stödja ett systematiskt och strukturerat förbättringsarbete i vardag. Senior Alert utgår ifrån att förebygga: fall, trycksår och undernäring för personer som är över 65 år. Genom att göra en riskbedömning hos individen, genomföra åtgärdsförslag och uppföljningar.

Fallprevention, undernäring och trycksår har en stark koppling till varandra. Registret är en del i att koppla ihop dessa tre områden på ett strukturerat sätt.

Registret erbjuder möjligheter att utveckla nya arbetssätt samt stärka säkerheten i vård och omsorg samt att alla arbetar enligt samma modell. Detta sammantaget är ett led i att stärka patientsäkerheten i Älvsbyns kommun.

De lokala rutinerna för arbetet finns beskrivet nedan.

Länkar

Information till omsorgstagare och anhöriga (se bilaga 4)
Rutin Senior Alert förebyggande hembesök
Rutin för Senior Alert särskilt boende
Rutin Senior Alert för samarbete mellan primärvård och hemtjänst
Senior Alert – Dokument att lämna till vårdtagare/anhörig

Senast uppdaterad 2021-08-02

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.