Preppa för en vecka

Publicerad: 2023-09-25


Du förväntas klara dig i en vecka utan samhällets hjälp vid ett strömavbrott. Därför är det bra att ha övat innan. Gör utmaningen ”Sju dagar” på msb.se/hemberedskap som är en fiktiv kris för att hantera ett långvarigt strömavbrott.Läs mer ›

Ny e-tjänst – Medborgarförslag

Publicerad: 2023-09-22


Nu har Älvsbyns kommun infört en ny e-tjänst "Skicka in medborgarförslag".Läs mer ›

Anhörigstöd i grupp

Publicerad: 2023-09-22


För anhöriga till personer med missbruk och beroende.Läs mer ›

Varning för giftiga svampar

Publicerad: 2023-09-15


Det har under senare tid förekommit allvarliga svampförgiftningar i Sverige bland personer som inte har svenska som modersmål. För att minska risken för att fler ska plocka och äta giftiga svampar går Giftinformationscentralen ut med information. Informationen finns på flera språk.Läs mer ›

Norrlands Grundmontering har byggt ny industrifastighet – redo att ta emot hyresgästerna

Publicerad: 2023-08-31


Det har varit full rulle på Norra Nyfors industriområde under sommaren. På bara ett par månader har Jonas Wikströms företag Norrlands Grundmontering AB rest sin nya industrifastighet, vars lokaler kommer att finns till uthyrning för diverse företag.Läs mer ›

Älvsbyn tar krafttag mot oseriösa bärplockare

Publicerad: 2023-07-27


Oseriös bärplockningsverksamhet har de senaste somrarna skapat problem i Älvsbyns kommun. I juni anordnades en stor samverkansträff där berörda institutioner deltog för att diskutera sätt för att undvika att årets bärplockarsäsong går samma öde till mötes.Läs mer ›

Lär dig mer om ängens betydelse och slåtter – lördag den 19/8

Publicerad: 2023-07-27


Välkommen till en dag på ängen med fokus på äng, slåtter och biologisk mångfald!Läs mer ›

Fiske och båtliv – så undviker du att sprida invasiva arter

Publicerad: 2023-07-21


Jätteloka, signalkräfta och smal vattenpest är exempel på invasiva främmande arter som sprider sig snabbt i den svenska naturen. Tillsammans med en rad andra växter och djur är de ett ökande hot mot våra ekosystem och den biologiska mångfalden.Läs mer ›

Trädgårdsodling – så undviker du att sprida invasiva arter

Publicerad: 2023-07-14


Jättebalsamin, jätteloka och smal vattenpest är exempel på invasiva främmande arter som sprider sig snabbt i den svenska naturen. Tillsammans med en rad andra växter och djur är de ett ökande hot mot våra ekosystem och den biologiska mångfalden.Läs mer ›

Driftbidrag för enskilda vägar

Publicerad: 2023-07-12


Älvsbyns kommun har i sin budget avsatt en summa som ska delas ut som årligt bidrag för enskilda vägar. Bidraget är avsett att täcka skötsel av vägen, exempelvis grusning, hyvling, plogning och eventuellt byte av vägtrumma. Bidraget kan sökas av förening, företag eller annan ansvarig väghållare.Läs mer ›

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.