Samråd om detaljplan för fastigheten Älvsbyn 24:39 och del av Älvsbyn 24:1 på Altuna industriområde

Publicerad: 2019-09-13


Detaljplanen finns utställd under perioden 2019-09-13 – 2019-10-04 på Miljö- och byggkontoret. Planhandlingarna finns också tillgängliga på kommunens webbplats under samrådstiden.Läs mer ›

Kommunen vill köpa mark

Publicerad: 2019-08-22


När nya företag vill etablera sig behöver kommunen kunna erbjuda mark att bygga på. Det kommer också att behövas mer planlagd mark för flerbostadshus, skolor, kontor och service samt friluftsområden när befolkningen ökar. Därför har kommunen gått ut med ett pressmeddelande om att få köpa mark.Läs mer ›

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Publicerad: 2019-08-20


Nu öppnar myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet. Läs mer ›

Glassprovtagning i kommunen gav goda resultat

Publicerad: 2019-08-05


Miljö- och byggkontoret brukar årligen ta prover på mjukglass hos alla återförsäljare i kommunen. Provresultaten var tillfredställande.Läs mer ›

Rökförbud på offentliga platser

Publicerad: 2019-06-27


Från och med den första juli i år börjar en ny lag att gälla angående rökfria miljöer i landet. Efter att den nya lagen trätt i kraft kommer samtliga offentliga platser ha rökförbud.Läs mer ›

Kommunen vill köpa mark

Publicerad: 2019-06-12


Älvsbyns kommun är ute efter att köpa mark runt om i centralorten och i byarna. Anledningen till detta är för att kunna säkerställa kommunens framtida utveckling. Exempelvis framtida områden för bostäder, industrier och parker.Läs mer ›

Vattenläcka lagad på Lönngatan, Älvsbyn

Publicerad: 2019-06-11


UPPDATERING. Nu är vattenläckan lagad. Spola tills vattnet är klart/ofärgat, då går det att dricka. — Det är en vattenläcka på Lönngatan i Älvsbyn. Läckan är lokaliserad men ej reparerad. Färgat vatten, i viss mån väldigt färgat, kan förekomma. Spola tills vattnet klarnar.Läs mer ›

Gångbron över Varjisån är öppnad

Publicerad: 2019-05-13


Den gångbro över Varjisån som förbinder Hotell Storforsen med Storforsens naturreservat är nu öppnad. Läs mer ›

Älvsbyn mäter pollen

Publicerad: 2019-04-18


Fyrkantens kommuner turas om att mäta pollen. I år är det Älvsbyns tur.Läs mer ›

Gångbron över Varjisån är avstängd

Publicerad: 2019-04-02


Gångbron som leder från Hotell Storforsen till Storforsens naturreservat är avstängd framöver på obestämd tid. Detta på grund av att bron är trasig och behöver repareras. Vid frågor kontakta Ulrica Hamsch, Älvsbyns kommun. Läs mer ›

1 6

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.