210 miljoner liter vatten i minskad förbrukning per år

Publicerad: 2019-11-05


Sedan tidernas begynnelse har vatten varit nödvändigt för att allt levande ting ska kunna överleva. I Älvsbyn är det sex VA-maskinister och två gatupersoner vid kommunens bolag Älvsbyns Energi som tillsammans förser hela kommunen med både vatten och fungerande avlopp.Läs mer ›

Max en minut på tomgång

Publicerad: 2019-10-29


I Älvsbyns kommun får du inte låta bilen gå på tomgång mer än en minut. Att ha bilen på tomgång kan vara störande och orsaka hälsobesvär för många personer. Utsläppen blir extra stora på vintern, eftersom motorn då ofta är kallare än vanligt. Läs mer ›

Bredbandet driftsatt i Nedre Tväråsel

Publicerad: 2019-10-29


Efter en hel del grävande i Nedre Tväråsel är det nu äntligen fritt fram för anslutna hushåll i byn att beställa bredband av Älvsbyns Stadsnät. Den 3 september tändes fibernätet i byn, som erbjuder kunderna 100 Mbps rätt in i uttaget.Läs mer ›

En gemensam räddningsnämnd för Piteå och Älvsbyn

Publicerad: 2019-10-23


Under måndagen beslutade Älvsbyns kommunfullmäktige om en gemensam nämnd för räddningstjänstverksamhet i Piteå och Älvsbyn. Den gemensamma räddningsnämnden inrättas från och med den 1 januari 2020.Läs mer ›

Älvsbyn har en av Sveriges bästa skolor

Publicerad: 2019-10-18


Älvsbyns kommun ligger på åttonde plats bland landets 290 kommuner i 2019 års Bästa skolkommun. Läs mer ›

Tipsrunda frågor och svar

Publicerad: 2019-10-07


Här kan du läsa frågorna och de rätta svaren från tipsrundan som hölls den 22 september 2019 vid invigningen av den nya gång- och cykelvägen mellan Altuna och Nyfors.Läs mer ›

Ny GC-väg invigdes under bilfria dagen

Publicerad: 2019-09-25


Den 22 september samlades över 100 gång- och cykeltrafikanter utanför Timmersvansen i Älvsbyn. Under dagen invigdes nämligen den 2,2 kilometer långa gång- och cykelvägen (GC-väg), som sträcker sig från förskolan ända fram till Nyforsavfarten/Ställverksvägen.Läs mer ›

Samråd om detaljplan för fastigheten Älvsbyn 24:39 och del av Älvsbyn 24:1 på Altuna industriområde

Publicerad: 2019-09-13


Detaljplanen finns utställd under perioden 2019-09-13 – 2019-10-04 på Miljö- och byggkontoret. Planhandlingarna finns också tillgängliga på kommunens webbplats under samrådstiden.Läs mer ›

Kommunen vill köpa mark

Publicerad: 2019-08-22


När nya företag vill etablera sig behöver kommunen kunna erbjuda mark att bygga på. Det kommer också att behövas mer planlagd mark för flerbostadshus, skolor, kontor och service samt friluftsområden när befolkningen ökar. Därför har kommunen gått ut med ett pressmeddelande om att få köpa mark.Läs mer ›

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Publicerad: 2019-08-20


Nu öppnar myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet. Läs mer ›

1 7

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.