Ekonomi

Välkommen till ekonomiavdelningens sida. Här hittar du som anställd information om frågor som rör vår interna ekonomiadministration.

Ekonomiavdelningen är kommunstyrelsens verktyg för att hantera kommunens övergripande ekonomi- och finansfrågor. Ekonomiavdelningen har ansvar för kommunövergripande planering och samordning av kommunens redovisning-, budget-, och uppföljningsprocess. Avdelningen ansvarar även, genom sin inköpsfunktion, för kommunövergripande planering och samordning av kommunens inköpsprocess. I uppdraget ingår att genomföra kommunövergripande upphandlingar samt att stödja verksamheterna i sina specifika upphandlingar. Vidare har avdelningen en konsultativ roll avseende råd och stöd till kommunens verksamheter.

Ekonomiavdelningen arbetar bland annat med

 • Flerårs- och ettårsbudget (intern budget)
 • Månads- och delårsrapporter samt årsredovisning för kommunkoncernen
 • Finansiell planering och medelsförvaltning
 • Intern kontroll
 • Omvärldsbevakning/analys
 • Bokföring av ekonomiska transaktioner
 • In- och utbetalningar samt kassafunktion
 • Debiteringar och kundreskontra
 • Påminnelse- och inkassoverksamhet
 • Anläggningsregister
 • Moms- och skattedeklarationer
 • Pensionskapitalförvaltning
 • Systemförvaltning av kommunens ekonomi- och budgetsystem
 • Upphandlingar (både kommunövergripande och specifika)
 • Övergripande ansvar för kommunens ekonomiska utrednings- och analysarbete

Kommunens ekonomiavdelning hanterar även redovisning samt upprättande av årsredovisning och koncernredovisning för Älvsbyns Kommunföretag AB.

Kontaktuppgifter till ekonomiavdelningen

Ekonomichef 0929-171 37
Ekonomiassistent 0929-171 39
Ekonom 0929-171 71
Ekonom 0929-171 41
Ekonom 0929-171 70
Ekonom 0929-171 42

Du når oss säkrast på våra telefoner mellan klockan 10.00 och 12.00. Vill du vara säker på att få kontakt med oss, skicka då ett e-post till ekonomiavdelningens gemensamma adress ekonomi@alvsbyn.se  

Upphandling, för kontakt om avtal, inköpsfrågor mm använd kommunens e-tjänst eller maila till inkop@alvsbyn.se.

Blanketter

Blanketter hittar du i menyvalet ”Blanketter ekonomiavdelningen”
Där finns exempelvis blanketter för manuell leverantörsbetalning, kundfakturor och privata utlägg.

Handböcker

Handbok IOF

Instruktioner hur du mottagnings- och beslutsattesterar dina digitala fakturor samt hur du sätter kontosträngen.  Du finner även instruktioner om hur du vidarebefordrar din digitala postlåda vid frånvaro. Har ni frågor om IOF vänd er till ekonomiavdelningen.

Logga in till ekonomisystemet

 

Senast uppdaterad 2024-01-25

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.