Dosdispensering av läkemedel

I Älvsbyns kommuns särskilda boende används Dosdispenserat läkemedel.

Med dosdispensering menas färdigställande av läkemedel för varje intagningstillfälle för minst en veckas förbrukning till enskild person. Apoteket sköter dosdispenseringen. Apoteket ansvarar för att rätt medicin finns i brickor och påsar när leveransen lämnar apoteket. Varje patient skall ha en läkare med totalansvar för medicineringen.

Syftet med Apodos

  • Underlätta och öka säkerheten i läkemedelshanteringen för patient och vårdpersonal
  • Få en helhetsbild av patientens samlade läkemedelsordinationer
  • Förbättra följsamhet till ordinationer
  • Stödja rationell läkemedelsanvändning

Ordinationskortet skall ge en totalbild av patientens medicinering. Alla ordinationer måste vara med, alltså även salvor, flytande läkemedel och injektionspreparat.

Ordinationskortet förvaras på levererande apotek och kopior sänds till ansvarig läkare, patient och ansvarig sjuksköterska. Vid ändringar sänder apoteket ut nya kopior. Dessa är datumstämplade och endast den senaste kopian skall finnas hos vårdtagaren. Ej aktuella ordinationskort tuggas. Patienten skall alltid ta med sin kopia vid läkarbesök och sjukhusvistelse. Hos patienten skall endast senaste ordinationskortet finnas. Sjuksköterskans kopia på ordinationskortet är en journalhandling och sparas i tre år.

Länk

Anvisningar för Apodos i norra regionen
Apoteket E-dos
Delbetalning av läkemedel

Senast uppdaterad 2021-08-02

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.