Naturvård

Har du eller din förening idéer om naturvårdsprojekt som ni skulle vilja genomföra och vill ha hjälp av kommunen att söka LONA- eller LOVA-bidrag? Även friluftslivsprojekt kan ibland räknas som naturvård. Kontakta då Erika Groth på samhällsbyggnadskontoret.

Genomförda naturvårdsprojekt som Älvsbyns kommun har bidragit till

Under 2019-2020 drev Älvsbyns kommun vattenvårdsprojektet ”Förbättrad fiskvandring i Korsträskbäcken” som finansierades med LOVA-bidrag. Uppföljning av resultatet kommer att pågå även under 2021.

Älvsbyns kommun är medfinansiär till vattenvårdsprojektet Restoration of Nordic Boreal Rivers, ReBorN. Projektet går ut på att under åren 2016-2022 restaurera livsmiljöer för fisk och musslor i älvar som tidigare har rätats ut och rensats för att underlätta flottningen. I Älvsbyns kommun har Stockforsälven restaurerats inom projektet. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten är projektledare för ReBorN som är ett EU LIFE-projekt. Mer information om ReBorN finns på www.rebornlife.org och på länsstyrelsens hemsida.

År 2010 fick Älvsbyns kommun LONA-bidrag för att i samarbete med Storforsen Hotell skapa en naturstig i Storforsens naturreservat.

År 2006 fick Älvsbyns kommun LONA-bidrag för att i samarbete med Skogsstyrelsen iordningsställa för allmänheten ett skogsområde med höga naturvärden som är beläget på Bredselsbergets sydvästsluttning. Information om hur du hittar till besöksområdet på Bredselsberget finns på Visit Älvsbyn.

Under de senaste decennierna har Älvsbyns kommun även hjälpt olika föreningar som Jägarnas riksförbund, Petbergslidens intresseförening och Naturskyddsföreningen att söka LONA-bidrag för naturvårds- och friluftslivsprojekt.

Senast uppdaterad 2021-05-05

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.