Energirådgivning företag

Energi- och klimatrådgivaren ger råd till företag och föreningar om energihushållning och elproduktion med solceller. Rådgivning kan ske på distans via telefon, Skype eller mejl eller genom företagsbesök där rådgivaren och företagaren går igenom företagets lokaler tillsammans och diskuterar möjligheter att använda energi mer effektivt på plats. Energi- och klimatrådgivaren håller även föredrag på företagarträffar i Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog.

På den regionala nivån i Norrbotten finns Energikontor Norr som har sitt huvudkontor i Luleå. Företag som vill ha råd om energieffektivisering och hjälpa att söka bidrag kan även kontakta Energikontor Norr (se länk nedan).

I nedanstående video från Energimyndigheten berättar företagaren Lottie Jirhage, ägare av Delikatessboden, varför hon valde att ta hjälp av en energirådgivare (energicoach).

Tips på var du kan hitta mer information om energieffektivisering och energirelaterade produkter:
Energimyndigheten
Energimyndighetens YouTube-kanal
Boverket
Sök certifierade installatörer av förnybar energi
Facebooksida för Energi- och klimatrådgivningen i Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog

Tips för företag generellt
Energikontor Norr
Energikoll i små och medelstora företag (Broschyr från Energimyndigheten)
Använd energi mer effektivt i ditt företag (Broschyr från Energimyndigheten)
Energieffektiva små och medelstora företag
Solelportalen – en vägledning om solceller
Producera egen el med solceller – Företag, föreningar och organisationer (Broschyr från Energimyndigheten)
Coacher för energi- och klimat
Gröna hyresavtal för lokaler (Handledningsbroschyr från Fastighetsägarna Sverige)
Webbutbildningar – Energismarta företag

Branschspecifika tips för företag
BeLivs (för livsmedelsbranschen)
Besmå (för byggbranschen – småhus)
BeBo (för fastighetsbranschen – flerbostadshus)
Belok (för fastighetsbranschen – lokaler)
LÅGAN – för energieffektiva byggnader
Energihushållning i jordbruk (Broschyr från Energimyndigheten för lantbruk)
Greppa Näringen – Energibanta ditt företag (för lantbruk)
LRF – Spara energi (för lantbruk)
LRF – Dieselsnurran (för lantbruk)

Hållbara transporter
Bilsvar
Miljöfordon.se
Network for Transport Measures (beräkningsverktyg för att uppskatta miljöpåverkan av transporter)
Sparsam körning i olika typer av fordon (Trafikverket)

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras av Energimyndigheten. Rådgivning om energieffektivisering till små och medelstora företag som använder maximalt 300 000 kWh energi per år finansieras under år 2019 även av Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet inom ramen för projektet ”Coacher för energi och klimat”.

EUlogo_v_RGB

Senast uppdaterad 2019-06-27

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.