Energirådgivning företag och föreningar

Energi- och klimatrådgivaren ger råd till företag och föreningar om energihushållning och elproduktion med solceller. Rådgivning kan ske på distans via telefon eller via mejl eller vid en energigenomgång på plats i företagets eller föreningens lokaler.

Energi- och klimatrådgivaren håller även föredrag på företagarträffar och föreningsträffar i Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog.

Kontakta energi- och klimatrådgivaren Erika Groth på telefon 0929-170 63 eller via mejl erika.groth@alvsbyn.se för att ställa din fråga, boka ett rådgivningsbesök eller boka ett föredrag.

Under pågående covid-19-pandemi gäller kommunens och myndigheters mötesrestriktioner vilket begränsar möjligheterna att genomföra platsbesök, föreläsningar och evenemang.

Energi- och klimatrådgivningen finansieras av Energimyndigheten och är kostnadsfri att använda. Statligt finansierade energi- och klimatrådgivare får ge råd och tips men får enligt lag inte utföra energikartläggningar eller andra typer av konsultarbete.

På den regionala nivån i Norrbotten finns Energikontor Norr som har sitt huvudkontor i Luleå. Företag som vill ha råd om energieffektivisering och hjälpa att söka bidrag kan även kontakta Energikontor Norr (se länk nedan).

Tips på var du kan hitta mer information om energieffektivisering och energirelaterade produkter:
Energimyndigheten
Energimyndighetens YouTube-kanal
Boverket
Sök certifierade installatörer av förnybar energi
Facebooksida för Energi- och klimatrådgivningen i Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog

Tips för företag generellt
Energikontor Norr
Energikoll i små och medelstora företag (Broschyr från Energimyndigheten)
Energieffektiva små och medelstora företag
Solelportalen – en vägledning om solceller
Handbok för nordlig solel (Rapport från RISE baserat på deras solcellsforskning i Piteå)
Gröna hyresavtal för lokaler (Broschyr från Fastighetsägarna Sverige)
Webbutbildningar – Energismarta företag
Hitta energiexperter som är certifierade att göra energideklarationer

Om energiskatt på el för företag
Tjänsteföretag i Norrbottens län har, precis som privatpersoner, rätt till sänkt energiskatt för el.

Vissa företag som industriella verksamheter, jordbruk och datorhallar betalar 0,5 öre/kWh i energiskatt för el för relevanta delar av verksamheten.

Branschspecifika tips för företag
BeLivs (för livsmedelsbranschen)
Besmå (för byggbranschen – småhus)
BeBo (för fastighetsbranschen – flerbostadshus)
Belok (för fastighetsbranschen – lokaler)
LÅGAN – för energieffektiva byggnader
Greppa Näringen – Energibanta ditt företag (för lantbruk)
LRF – Spara energi (för lantbruk)
LRF – Dieselsnurran (för lantbruk)

Hållbara transporter
Bilsvar
Miljöfordon.se
Network for Transport Measures (beräkningsverktyg för att uppskatta miljöpåverkan av transporter)
Sparsam körning i olika typer av fordon (Trafikverket)

Tips på var företag och föreningar kan ansöka om bidrag för energi- och klimatåtgärder
Klimatklivet – och bidrag till laddstationer (Naturvårdsverket)
Klimatklivet – och bidrag till laddstationer (Länsstyrelsen)
Boverkets bidrag, bl.a. investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler
Stöd och bidrag på energiområdet för företag (Energimyndigheten)
Stöd till energieffektivisering och odling av energigrödor för jordbruks-, rennärings- och trädgårdsföretag (Jordbruksverket)
Stöd till energieffektivisering och odling av energigrödor för jordbruks-, rennärings- och trädgårdsföretag (Länsstyrelsen)
Investeringsstöd för förnybar energi för jordbruks- och trädgårdsföretag och landsbygdsföretag (Jordbruksverket)
Investeringsstöd för förnybar energi för jordbruks- och trädgårdsföretag och landsbygdsföretag (Länsstyrelsen)
Investeringsstöd för fritids- och idrottsanläggningar (Jordbruksverket)
Investeringsstöd för fritids- och idrottsanläggningar (Länsstyrelsen)
Allmänna arvsfondens lokalbidrag
Naturskyddsföreningens energieffektiviseringsfond och investeringsfond
Klimatpremie för inköp eller leasing av vissa miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner (Energimyndigheten)

Senast uppdaterad 2020-10-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.