Älvsbyns gymnasium logotyp (logga)

Om närvaro i skolan

Då gymnasieskolan är en frivillig skolform förekommer ibland en missuppfattning att även närvaron på lektionerna är frivillig. Så är inte fallet! När man blivit antagen till ett gymnasieprogram och accepterat platsen, då är deltagande obligatoriskt.

En elevs frånvaroinformation är vanligtvis offentlig. Det betyder att till exempel föräldrar kan kontakta skolan och ta del av denna information.

Centrala studiestödsnämnden (CSN) kräver heltidsstudier för att en elev ska få studiehjälp (studiebidrag). Det betyder att eleven kontinuerligt ska delta i studier.

Om eleven har så mycket ogiltig frånvaro att det inte längre kan räknas som heltidsstudier kan CSN besluta att denne inte längre får studiehjälp. Om detta händer förlorar familjen rätten till bostadsbidrag, flerbarnstillägg och förlängt underhållsstöd.

Om en elev har stor sjukfrånvaro kan skolan kräva in läkarintyg. Eleven måste inte lämna in ett sådant, men om man inte gör det kan frånvaron bedömas som ogiltig.

Mer information finns på www.csn.se.

Senast uppdaterad 2021-08-13

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.