Visselblåsarfunktion

Inom Älvsbyns kommun är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero.

När ska man visselblåsa?

Om du har kännedom om ett misstänkt missförhållande som är relaterat till ditt arbete och som är så allvarligt att det finns ett allmänintresse av att det utreds, då kan du använda visselblåsarkanalen. Ofta är det bättre att prata direkt med närmaste chef eller liknande för att kunna diskutera det misstänkta missförhållandet.
Om ett ärende endast gäller relationen mellan dig och din arbetsgivare, då faller det inte under visselblåsarlagen. För att visselblåsarlagen ska vara tillämplig måste det misstänkta missförhållandet beröra många, en krets som kan beskrivas som allmänheten.

Ett visselblåsarärende kan handla om väldigt olika saker. Gemensamt är att det ska vara arbetsrelaterat, det ska ha ett allmänintresse av att utredas och det bör gälla misstanke om ett alvarligt missförhållande. Några fiktiva exempel på vad det skulle kunna gälla:

  • Miljöbrott: Ett byggbolag som har återkommande brister i hur de hanterar avfall från sina byggprojekt så att det finns misstanke om miljöbrott.
  • Korruption: En upphandlare som misstänks ta mutor i samband med upphandlingar.
  • Jäv: En senior chef på en kommunal förvaltning har vid upprepade tillfällen anställt personer som hen är personlig släkting med på ett sätt som indikerar vänskapsjäv och avvikelse från anställningspolicys. Extra allvarligt då det finansieras med skattemedel.
  • Stöld: Ett antal medarbetare som återkommande stjäl material från arbetsplatsen till betydande summor, närmaste chef är medveten om det men inget görs. Källa Lantero, Att visselblåsa – vad gäller för rapportering och lagskydd? (lantero.se)

Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

För att göra en anmälan går man in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av handläggare eller av en extern och oberoende advokat. Återrapportering sker till visselblåsarkommittén inom Älvsbyns kommun med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

  1. Använda en dator utanför Älvsbyns kommuns nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  2. Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsaren.
  3. Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

Om du arbetar exempelvis inom socialtjänsten

Uppgifterna som lämnas genom visselblåsarfunktionen går till Lantero som är ett svenskt företag som arbetar med visselblåsarsystem. Om du arbetar inom exempelvis socialtjänsten, kom ihåg att uppgifter om enskildas personliga förhållanden omfattas av sekretess och därför inte kan anges i visselblåsarfunktionen.

Våra riktlinjer för visselblåsning

Riktlinjer Visselblåsning

Kort introduktionsfilm om visselblåsning

https://digicy.talentlms.com/shared/start/key:LAOIDNHR

Länk/webbadress till visselblåsarfunktion

https://lantero.report/alvsbynskommun

QR-kod för länk till visselblåsarfunktion

QR-kod för länk till visselblåsarfunktion.

 

Extern visselblåsning

Vi vill också uppmärksamma dig om att du även kan visselblåsa externt, till exempel till vissa myndigheter. Respektive myndighet ansvarar för visselblåsning inom sitt eget område, men är du osäker angående vart du ska visselblåsa externt så kan du göra din anmälan hos Arbetsmiljöverket.