Färdtjänst, Riksfärdtjänst

Färdtjänst

Färdtjänst regleras av Lagen om färdtjänst och är ett komplement till kollektivtrafiken. Färdtjänstresor är avsedd att användas av personer som har ett funktionshinder som innebär stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller använda allmänna kommunikationer. Funktionsnedsättningen ska normalt vara bestående. För att nyttja färdtjänst krävs ett särskilt tillstånd som du ansöker om.

Riksfärdtjänst

Personer med svår funktionsnedsättning kan ansöka om riksfärdtjänst om de på grund av sin funktionsnedsättning beräknas få betydande merkostnader för resan till och från besöksorten (inom Sverige). För att nyttja riksfärdtjänst krävs ett särskilt tillstånd för varje resetillfälle.

Ansökan

Älvsbyns kommun har valt att överlåta färdtjänsten till Regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM. Det innebär att du vänder dig till RKM med din ansökan om färdtjänst/riksfärdtjänst.

Telefon till färdtjänsthandläggare, vardagar 10.00 – 12.00 på telefon 0926-752 77.

E-post: fardtjanst@rkmbd.se

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens hemsida.

Senast uppdaterad 2023-04-13

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.