Anhörigstöd

Kommunen ska enligt Socialtjänstlagen (SoL) erbjuda stöd för att underlätta för de personer som stöttar eller vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Målet är att anhöriga ska känna att de får stöd samt att lägga grunden för en väl fungerande samverkan kring anhörigas stöd i framtiden. Nedan beskrivs vilka olika former av stöd och hjälp, som Älvsbyns kommun erbjuder dig som anhörig.

Anhörigstöd som service

Du som anhörig kan vända dig till kommunens Anhörigkonsulent, som finns för att ge råd, stöd information och vägledning efter dina önskemål och behov.

Kontakt anhörigkonsulent:

OBS: Jenny Seger som arbetar som anhörigkonsulent har semester 1 juli t.o.m. 4 aug 2024.

Jenny Seger
Telefon: 0929-172 75, 070-342 83 72
Arbetstid fr.o.m. 2024-01-01 08.00 – 16.00 måndag – fredag.

Anhörigfolder

Broschyr – till anhöriga

Broschyr – Anhörigstöd Finska

Definitioner; se Policy för anhörigstöd

Anhörigträffar och grupper

Att vara anhörig till någon som drabbats av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan innebära många och stora förändringar i livet. Det kan kännas väldigt ensamt att vara anhörig. Att delta i en anhöriggrupp ger stöd och gemenskap med andra i en liknande situation. Vi startar anhöriggrupper allt efter intresse och behov. Hör gärna av dig till anhörigkonsulent med dina tankar och önskemål.

Vart ska man vända sig?

Söka insatser:

Länkar

Stöd till anhöriga, Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen

Socialstyrelsen – anhörig; Anhörigstöd, Information till anhörig-, brukar- och patientorganisationer.

Svenska: Din rätt till vård och omsorg

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-5-5.pdf

Finska: Oikeutesi hoitoon ja hoivaan – Ohjeita vanhuksille

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-5-16-finska.pdf

Meänkieli: Sinun oikeus hoithoon ja huolthoon -Ohjeita vanhuksile

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2016-6-28-meankieli.pdf

Nordsamiska: Du riekti dikšui ja fuolahussii – Ofelaš boarrásiidda

https://www.arvidsjaur.se/globalassets/omsorg/2016-8-23-nordsamiska.pdf

Ideella organisationer

Anhörigas Riksförbund är en organisation som stödjer anhöriga oavsett ålder eller diagnos hos den enskilde. Anhörigas Riksförbund vill väcka debatt och påverka i frågor som gäller anhöriga. Organisationen har ett callcenter dit du som anhörig kan vända dig. ”Handbok för anhöriga” på deras hemsida vänder sig till alla som söker information inom anhörigområdet. Se länk nedan.

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är ett nationellt kunskapscentrum inom anhörigområdet och arbetar med att utveckla framtidens anhörigstöd. Se länk nedan.

Anhöriglinjen telefonnummer: 0200-23 95 00

Anhörigjouren

Alzheimerfonden

Attention

Demenscentrum

Demensförbundet

FMN Föräldraföreningen mot narkotika

NSPH Nationell samverkan för psykisk hälsa

Reumatikerförundet

Diabetesförbundet

Riksförbundet hjärt och lung

RSMH – Riksförbundet för Social och Mental hälsa

Schizofreniförbundet

Shedo

SPES

Stroke – Riksförbundet

Sveriges fontänhus