Bygga, ändra eller riva

I de flesta fall krävs bygglov när du ska bygga. Bygglagstiftningen reglerar var och hur byggandet ska ske för att byggnader ska vara funktionella under lång tid. Byggnaderna skall anpassas till omgivande miljö och ge en god helhetsverkan. Bygglovsplikten varierar beroende på var i kommunen du bygger. Generellt så finns en lägre bygglovsplikt utanför sammanhållen bebyggelse. För alla ärenden tar vi ut en avgift, som är fastställd av kommunfullmäktige.

Alla beslut om lov och förhandsbesked publiceras på Post- och inrikes tidningar (gå in på avancerad sökning och skriv Älvsbyns kommun i fältet för uppgiftslämnare).

För dig som vill fördjupa dig, kan vi rekommendera nedanstående länkar

Boverket om bygglovsbefriade åtgärder
Boverket om enkelt avhjälpta hinder i lokaler

Senast uppdaterad 2022-03-29

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.