EU och Internationellt

Älvsbyns kommun ingår sedan inträdet i EU i ett regionalt stödområde som från och med 2007 kallas Mål 2. Här finns möjligheter att söka pengar för olika utvecklingsprojekt.

Bild på Europeiska Unionens strukturfonds logotyp.

EU-finansiering

För att få igenom ett projekt fordras en svensk offentlig medfinansiering och att det följer innehållet i ett programdokument som har fastställts av regionala, nationella och EU-myndigheter i samverkan. Förutom möjlighet att få pengar till utvecklingsprojekt från Regionalfonden Mål 2 ingår vi också i Sociala fonden (ESF-rådet), i Landsbygdsprogrammet och Europeiskt Territoriellt Samarbete (Mål 3).

För mer information

EU-frågor (strukturfonder) – Tillväxtverket
EU-frågor (landsbygd, gränsregional utveckling) –Länssyrelsen
EU-frågor (sociala fonden) – ESF-rådet
Europeiska regionala utvecklingsfonden (tidigare Mål 3) Interreg Nord

North Sweden

Älvsbyns kommun deltar också i ett samarbete med bland annat övriga kommuner i Norrbotten och Västerbotten om ett EU-kontor i Bryssel som heter North Sweden. Målet med verksamheten är att tillsammans med företag, akademi och offentlig verksamhet skapa förutsättningar för att dessa skall kunna verka framgångsrikt på EU-arenan.
Norrbottens EU-kontor

Vänorter

Älvsbyns kommun har för närvarande två vänorter Happavesi i Finland och Fauske i Norge.
Länk till Haapavesis hemsida (finska)
Länk till Fauskes hemsida (norska)

Kommunstyrelsens handlingsprogram

Vårt internationella program

Aktuella EU-projekt

Länk till aktuella EU-projekt

Senast uppdaterad 2023-09-26

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.