Monica Sjölund blir ny kultur- och fritidschef

– Monica är rätt person för det här uppdraget med sin långa chefs- och ledarerfarenhet och ett genuint intresse för frågorna, säger kommunchef Anna Lindberg.

Magnus Norberg avslutade sin anställning 16 maj 2023 och samtidigt påbörjades arbetet med att hitta en ersättare. Verksamhetsområdet kultur och fritid har flera ansvarsområden som kultur, bibliotek, kulturskola, fritid och park där anläggningarna Älvsbyn Sportcentrum och Kanisbacken ingår. Intresset för tjänsten var stort med flera kompetenta sökande.

– Jag är glad över förtroendet och ser ödmjukt fram emot mitt nya uppdrag. Fungerande kultur-, park- och fritidsverksamhet ger mervärde till samhället och det vill jag förvalta och utveckla i dialog med medarbetare, medborgare, civilsamhälle och politik, säger Monica Sjölund.

Monica Sjölund är Älvsbybo och har arbetat som enhetschef inom socialtjänsten sedan 2007, nu senast i hemtjänst och dagverksamhet. Monica har även haft engagemang i olika föreningar genom åren.