Älvsbyn i sociala medier

Älvsbyns kommuns verksamheter finns närvarande i ett antal sociala medier. Här är en lista på kommunens aktuella kanaler.

Youtube

Älvsbyns kommun – Kommunövergripande
https://www.youtube.com/alvsbyn

Se kommunfullmäktige direktsänt (live) på kommunens Youtube-kanal.

Se kommunfullmäktiges tidigare sändningar i efterhand på kommunens Youtube-kanal.

 

LinkedIn

Älvsbyns kommun – Kommunövergripande
https://www.linkedin.com/company/alvsbyns-kommun

 

Facebook

Kommunövergripande (Verksamhetsområde kommunchefens stab)

Älvsbyns kommun
https://www.facebook.com/alvsbyn

Verksamhetsområde Kultur och fritid

Biblioteket
https://www.facebook.com/alvsbynsbibliotek

Kanisbacken
https://www.facebook.com/Kanisbacken

Simhallen – Sportcenter
https://www.facebook.com/people/%C3%84lvsbyns-Sportcenter-Simhall/61551451554625

Verksamhetsområde Samhällsbyggnad

Energi- och klimatrådgivningen
https://www.facebook.com/Energi-och-klimatrådgivningen-i-Älvsbyn-Arvidsjaur-och-Arjeplog-524230348090827

Turistinformation
https://www.facebook.com/visitalvsbyn

Verksamhetsområde Social verksamhet

Hemtjänst – Fluxens dagverksamhet
https://www.facebook.com/Fluxensdagverksamhet

Omsorgen om funktionshindrade – Aktivitetshuset
https://www.facebook.com/groups/1269729569736389

Verksamhetsområde Utbildning

Älvsbyns gymnasium
https://www.facebook.com/AlvsbyGymnasiet

Kompetenscentrum – Arbetsmarknadsenheten
http://www.facebook.com/fritidsbankenalvsbyn

Kompetenscentrum – Komvux
https://www.facebook.com/VuxAlvsbyn

Kommunala bolag

Älvsbyns energi
https://www.facebook.com/alvsbynsenergi

Älvsbyns fastigheter
https://www.facebook.com/alvsbynsfastigheter

 

Instagram

Kommunövergripande (Verksamhetsområde kommunchefens stab)

Älvsbyns kommun
https://www.instagram.com/alvsbynskommun

Verksamhetsområde Kultur och fritid

Biblioteket – Kultur och fritid
https://www.instagram.com/alvsbyns.bibliotek

Kanisbacken – Kultur och fritid
https://www.instagram.com/kanisbacken

Verksamhetsområde Samhällsbyggnad

Använder ej Instagram i dagsläget

Verksamhetsområde Social verksamhet

Särskilt boende – Nyberga (Plan 2)
https://www.instagram.com/nybergaaldreboende

Särskilt boende – Nyberga (Plan 3)
https://www.instagram.com/nybergaalvsbyn1

Särskilt boende – Nyberga (D-huset)
https://www.instagram.com/nybergaalvsbyn2

Särskilt boende – Ugglan
https://www.instagram.com/ugglanssarskildaboende

Älvsbyns hemsjukvård
https://www.instagram.com/hsvenhetenalvsbyn

Verksamhetsområde Utbildning

Älvsbyns gymnasium
https://www.instagram.com/alvsbyns.gymnasium

Kommunala bolag

Älvsbyns energi
https://www.instagram.com/alvsbynsenergi

Älvsbyns fastigheter
https://www.instagram.com/alvsbynsfastigheter