Företagarfrukost på Polar hotelFöretagarfrukost på Polar hotel

Företagarträffar

Näringslivsfrukost

En gång varje månad bjuder Älvsbyns kommun på frukost med information och nätverkande (förutom juli då det är semesterledigt).
Frukosten serveras på Polar hotell från klockan 07.30 och informationsmötet pågår mellan 08.00 – 09.00. Det är för närvarande inställt på grund av Coronaviruset och vi sänder istället våra näringslivsfrukostar digitalt, se länkar nedan.

Se sändningen från vår första digitala och historiska näringslivsfrukost. Näringslivsfrukost 27/3 2020

Se sändningen från vår andra digitala näringslivsfrukost. Näringslivsfrukost 24/4 2020

Se sändningen från vår tredje digital näringslivsfrukost. Näringslivsfrukost 29/5 2020

Se sändningen från vår fjärde digitala näringslivsfrukost. Näringslivsfrukost 17/6 2020

Nästa träff:

Näringslivsfrukost 28e augusti
Efter sommaruppehåll i juli återkommer vi med nästa näringslivsfrukost i augusti. Mer information kommer längre fram.

Några stående punkter är information från Älvsbyns kommun, Företagarna Älvsbyn, Älvsby handel, Business By Woman, Polisen och LRF Älvsbyn. Tillfälle ges också för företagen att informera om det är något speciellt på gång hos dem. Till några av årets frukostmöten inbjuds föreläsare. Exempel på detta är; handelskammaren, Tillväxtverket och så vidare.

En sammanfattning av mötena publiceras bland kommunens övriga näringslivsnyheter: Läs mer på sidan för våra näringslivsnyheter.

Älvsbyns näringslivsgala

Älvsbyns näringslivsgala och webbplatsen www.naringslivsgala.se är ett samarbete mellan Företagarna i Älvsbyn, Älvsby Handel, LRF i Älvsbyn och Älvsbyns kommun. Galans syfte är bland annat att stärka nätverkandet inom och mellan samarbetsparterna och att sätta strålkastarljus på lokala hjältar.

Näringslivsgalan är ett självfinansierat arrangemang genom biljettförsäljning och externa sponsorer.

Övriga företagarträffar

Företagarträffar anordnas av Näringslivskontoret fortlöpande inom ett flertal områden. Exempelvis inom ledarskap, företagsutveckling, omvärldsanalys och sociala medier. Företagarträffarna annonseras lokalt. Mer om detta kan du läsa under menyn Företagarcentrum 

Senast uppdaterad 2020-07-07

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.