Familjerätt

Familjerättens uppgift är att bistå familjer och enskilda i familjerättsliga frågor.

Vårdnads-, umgänges- och boendeutredningar

När föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge beslutar tingsrätten om detta efter att familjerätten fått i uppdrag att utreda vad som är bäst för barnet.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtalet syftar till att vara ett stöd för föräldrar att tillsammans komma överens om hur barnets situation ska utformas. Samarbetssamtalen bygger på frivillighet och registreras inte i socialregistret.

Intresseanmälan för samarbetssamtal

Avtal

Föräldrar som är överens i vårdnad-, umgänge- och boendefrågan kan upprätta avtal om detta. Ett godkänt avtal är juridiskt lika bindande som en dom.

Fastställande av faderskap eller föräldraskap

För alla barn som föds där föräldrarna inte är gifta med varandra ska en faderskapsbekräftelse göras. Föräldrarna som vill ha gemensam vårdnad om sitt barn kan anmäla detta samtidigt. Det går även att upprätta bekräftelse under graviditeten. I samkönade relationer måste alltid föräldraskapet bekräftas.

Tid bokas hos:

Ana Popova, telefonnummer: 070-600 98 30

Adoption

Den eller de som önskar adoptera barn ansöker om kommunstyrelsens medgivande för detta.

Kontakta oss

Tid bokas via handläggare. Dessa träffas säkrast mellan klockan 08.00 – 09.30.

Lisa Lundmark
Linn Berggren
Anna Berglund
Veronica Antonsson
Jelena Petrovic
Emelie Vestin
Ana Popova

Meddelande kan även lämnas via kommunens växel på telefon 0929-170 00.

Senast uppdaterad 2021-10-06

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.