Familjerätt

 

Familjerättens uppgift är att bistå familjer och enskilda i familjerättsliga frågor.

Vårdnads- umgänges- och boendeutredningar
När föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge beslutar Tingsrätten om detta efter att familjerätten fått i uppdrag att utreda vad som är bäst för barnet.

Samarbetssamtal
Samarbetssamtalet syftar till att vara ett stöd för föräldrar att tillsammans komma överens om hur barnets situation ska utformas. Samarbetssamtalen bygger på frivillighet och registreras inte i socialregistret.

Avtal
Föräldrar som är överens i vårdnads- umgänge- och boendefrågan kan upprätta avtal om detta. Ett godkänt avtal är juridiskt lika bindande som en dom.

Fastställande av faderskap
För alla barn som föds där föräldrarna inte är gifta med varandra skall en faderskapsbekräftelse göras. Föräldrarna som vill ha gemensam vårdnad om sitt barn kan anmäla detta samtidigt. Det går även att upprätta bekräftelse under graviditeten.
Tid bokas hos:
Elisabet Bohman tel.nr 070-24 32 645
Malin Janeheim tel.nr 070-667 19 12

Adoption
Den eller de som önskar adoptera barn ansöker om social-
nämndens medgivande för detta.
För mer information:
Marlené Stoltz tel.nr 070-667 06 30

Familjerådgivning
Familjerådgivningen vänder sig huvudsakligen till par med olika svårigheter i samlevnaden, oavsett om man har för avsikt att separera eller vill förbättra sitt förhållande.

Ni ringer själva och beställer tid och kommer gemensamt/eller ensam till familjerådgivningen.
Enligt ett politiskt beslut tas en ersättning ut med 200,-/tim

Tidsbeställning görs hos Marina Johansson tel.nr 070-270 02 43.

Kontakta oss
Tid bokas via socialsekreterare. Dessa träffas säkrast mellan kl 8.00-9.30

Jimmi Boström,
Marlene Stoltz,
Sara Eriksson
Veronica Antonsson
Nina Lundström

Meddelande kan även lämnas via kommunens växel på telefon 0929 – 170 00.

Externa länkar
Familjerätt på nätet
Socialstyrelsen
MIA ”För dig som går i adoptionstankar

Senast uppdaterad 2020-05-07

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.