Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar som gjorts och som ligger till grund för olika beslut. Såväl den planerade som den genomförda vården måste finnas dokumenterad i journalen.

Utöver Patientdatalagen finns andra lagar och föreskrifter och allmänna råd, till exempel i föreskrifterna om informationsöverföring och samordnad vårdplanering som ytterligare pekar på betydelsen av en väl förd journal.

Länk

Allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder (SOSFS 2008:32)
Handbok i strukturerad journalgranskning

Lagstöd

Arkivlagen (SFS 1990:782)
Patientdatalagen (SFS 2008:355)
Patientdataförordning (SFS 2008:360)
Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40)
Handbok med stöd för HSLF-FS 2016:40

Senast uppdaterad 2022-09-06

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.