Snart är sommaren här och det börjar vara dags att söka tillstånd för uteservering!

Här är några punkter att tänka på vid ansökan där kommunen yttrar sig:

• Ni behöver markägarens tillstånd. Om markägaren är kommunen, behöver ni ansöka om tillfällig markupplåtelse hos Älvsbyns fastigheter AB. En avgift tas ut för ansökan om markupplåtelse.

• Bifoga en situationsplan med mått på utformning av uteserveringen. Vid utformning av uteserveringen ska ni ta hänsyn till att utryckningsfordon ska komma fram samt att gående och rörelsehindrade ska kunna passera obehindrat.

• Om ni har tänkt servera alkohol vid uteserveringen måste ni ansöka om det. Även om ni redan har serveringstillstånd kan ni behöva ansöka om utökad serveringsyta.

• Beroende på uteserveringens utformning kan tillstånd för bygglov och brandfarliga varor behövas – se informationen nedan.

 

Läs mer här: uteservering info