Snart är sommaren här och det börjar vara dags att söka tillstånd för uteservering!

Bedriver du ett café eller en restaurang och vill ha uteservering kom då ihåg att söka tillstånd enligt ordningslagen hos Polismyndigheten. Polisen skickar sedan en remiss till kommunen som lämnar synpunkter.

Här är några punkter att tänka på vid ansökan där kommunen yttrar sig:

• Ni behöver markägarens tillstånd. Om markägaren är kommunen, behöver ni ansöka om tillfällig markupplåtelse hos Älvsbyns fastigheter AB. En avgift tas ut för ansökan om markupplåtelse.

• Bifoga en situationsplan med mått på utformning av uteserveringen. Vid utformning av uteserveringen ska ni ta hänsyn till att utryckningsfordon ska komma fram samt att gående och rörelsehindrade ska kunna passera obehindrat.

• Om ni har tänkt servera alkohol vid uteserveringen måste ni ansöka om det. Även om ni redan har serveringstillstånd kan ni behöva ansöka om utökad serveringsyta.

• Beroende på uteserveringens utformning kan tillstånd för bygglov och brandfarliga varor behövas – se informationen nedan.

 

Läs mer här: uteservering info

Senast uppdaterad 2024-02-22

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.