Älvsbyns kommun ska utreda behovet av nya boenden för äldre

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att upphandla en samarbetspartner för att utreda vilka boenden inom social verksamhet som kommunen behöver. Målet är att skapa fler boendeplatser för äldre som möter de behov som finns och göra det på ett kostnadseffektivt sätt. Detta genom att bland annat undersöka möjligheter kring om- eller tillbyggnation av befintliga särskilda boenden men också utreda möjligheten att bygga ett nytt särskilt boende.

Den ökande andelen äldre invånare i Älvsbyn gör att det behövs fler boendeplatser för äldre som är i behov av särskilt stöd. Kommunen gör bedömningen att ytterligare boendeplatser kan skapas genom om- eller tillbyggnation av befintliga särskilda boenden. Kommunen vill också undersöka möjligheter till trygghetsbostäder samt möjligheten att bygga ett nytt särskilt boende. Det senare med anledning av att nybyggnation bedöms kunna leda till att kommunen inte bara kan erbjuda det antal boendeplatser som behövs utan även skapa bättre boendemiljö, bättre arbetsmiljö och högre kostnadseffektivitet. Genom en bra arbetsmiljö för medarbetarna så säkerställer kommunen framtida kompetensförsörjning inom detta område.

– Ett nytt särskilt boende skulle innebära en ännu bättre boendemiljö men också förbättrad arbetsmiljö för de anställda och en möjlighet att arbeta mer effektivt utifrån brukarnas behov. Medan ett trygghetsboende skulle ge en bra boendelösning för äldre som vill ha mer trygghet och social samvaro men som är för friska för ett äldreboende, säger socialchef Robert Cortinovis.

Älvsbyns kommun tar genom kommunstyrelsens beslut, att ge kommunchefen i uppgift att upphandla en samarbetspartner för att utreda vilken portfölj av boenden som behövs, ett steg mot att möta det ökande behovet av boenden för äldre. En viktig del i utredningen kommer vara att undersöka möjligheten att skapa en kooperativ hyresrättsförening för äldre. Denna boendeform har visat sig vara framgångsrik i andra kommuner och kan erbjuda en mer hållbar och kostnadseffektiv boendelösning.

– Vi har en växande andel äldre som ger ett ökat behov av särskilda boendeformer. Därför är kommunstyrelsen beslut ett steg mot målet att skapa fler boendeplatser för äldre med särskilda behov på ett kostnadseffektivt sätt. Jag ser fram emot att i framtiden se resultatet av utredningen, säger kommunstyrelsen ordförande Johan Dahlqvist.

Senast uppdaterad 2024-03-27

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.