Nya skyldigheter för företagare angående farligt avfall

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Från och med den 1 november ska verksamheter börja rapportera.

Nya regler angående farligt avfall från 1 augusti och 1 november

En utökad anteckningsskyldighet började gälla redan den 1 augusti och berör alla företag och verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Från och med den 1 augusti 2020 är verksamhetsutövare skyldiga att det medföljer ett transportdokument även vid egen transport av farligt avfall. Sedan tidigare kan den som inte upprättar transportdokument bli skyldig att betala miljösanktionsavgift.

Från och med januari 2022 tillämpas en ny miljösanktionsavgift för den som inte rapporterar uppgifter till avfallsregistret inom föreskriven tid.

Frågor och svar om nya avfallsregistret för farligt avfall

Samlad info om ny avfallsrapportering

Rapportera uppgifter om farligt avfall

Har mitt företag farligt avfall?

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Det finns sju exempel på olika verksamheter som ska rapportera sitt farliga avfall. Där framgår vilka uppgifter som behöver lämnas och när.

Exempel bilskrot

Exempel bilverkstad

Exempel byggföretag

Exempel frisör

Exempel lantbruk

Exempel livsmedelsbutik

Exempel måleri

Syftet med de nya reglerna

Den senaste statistiken visar att det uppstår över två miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men det är osäkra uppgifter och statistiken uppdateras bara vartannat år. Alla som rapporterar till det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet. Det ökar möjligheten till att avfallet tas om hand på rätt sätt.

Senast uppdaterad 2020-11-16

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.