Driftbidrag för enskilda vägar

Driftsbidrag betalas endast ut till de vägar som uppfyller kraven för årligt driftsbidrag för enskild väg från Trafikverket och baseras på den summa som anslås årligen för ändamålet.

Bidragsansökan kan ej beviljas för en enskild vägsträcka mer än en gång per år.

Det går att ansöka om driftbidrag 2023 från och med nu till och med 2023-12-31.

Ansökans innehåll

För att kunna söka bidraget ska ansökan inkomma skriftligt till kommunen och innehålla följande information:

  • Vägnamn på den väg som avses samt Trafikverkets numrering för vägen.
  • Längd på den vägsträcka det söks bidrag för.
  • Organisationsnummer för sökande förening, företag eller i annan form ansvarig väghållare.
  • Kontonummer dit bidraget ska utbetalas.
  • Underskrift av Vägmästare eller på annat sätt ansvarig för sökande förening, företag eller i annan form ansvarig väghållare.
  • Kontaktuppgifter så som telefonnummer och adress och/eller e-postadress till den som skrivit under ansökan.

Skicka ansökan till Älvsbyns kommun, Ulrica Hamsch, 942 85 ÄLVSBYN.

Eller använd kommunens e-tjänst på:

alvsbyn.enamnd.se/vagbidrag