Delegering

Många uppgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården kräver enligt lagar och författningar formell kompetens som sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Vissa uppgifter kan om det är förenligt med säkerheten för patienten delegeras till annan personal med reell kompetens.

Delegering av medicinska insatser kräver ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa att alla medarbetare i socialtjänsten i Älvsbyns kommun har en delegering där detta krävs. För att säkerställa god kvalité och patientsäkerhet.

 

 

Rutin för delegering av medicinska insatser I Älvsbyns kommun 2016

 

 

Lagstöd
Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård skall följas vid all delegering (SOSFS 1997:14)

Senast uppdaterad 2016-10-12

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.