Småföretagen växer i Älvsbyn

Älvsbyn är bäst i Sverige när det gäller värdetillväxten bland småföretagen under 2013. Rikssnittet för värdetillväxten är 4,4 % och Norrbotten har den bästa tillväxten av alla län med sina 9.1 %. Älvsbyföretagens värdetillväxt var 53,6 %, vilket är 18 % mer än Götene kommun som finns på en andraplats. Siffrorna kommer från Valuations värdebarometer.

70 000 svenska aktiebolag med mellan 1 och 49 anställda ingår i undersökningen. De har alla en nettoomsättning som överstiger 250 000 kronor men understiger 92 miljoner kronor (10 miljoner euro) samt minst tre bokslut registrerade hos Bolagsverket.

Värderingsmodellen tar hänsyn till tre centrala delar i ett företags finansiella utveckling: företagets förmåga att skapa vinster, tillväxttakten samt viljan att återinvestera i företaget och därmed skapa en grogrund för framtida tillväxt. Interaktionen mellan de olika delarna är central för att förstå ett företags värde.

Norrbotten är framgångsrika och Älvsbyn är den mest framgångsrika kommunen i undersökningen. Sedan tidigare är vi även framgångsrika inom näringslivsklimatet och inom kvinnligt företagande. Det visar på en framtidstro hos företagen i Älvsbyn.

Att de stora företagen i Älvsbyn Polarbröd och Älvsbyhus är framgångsrika, det vet vi sedan tidigare. Nyheten är att även de små företagen är framgångsrika.

Sedan 1990 har 4 av 5 nya jobb i Sverige skapats i företag med mindre än 50 anställda.

Här finns goda förutsättningar för tillväxt med bra samarbete, korta beslutsvägar och ett gott näringslivsklimat.

 

Senast uppdaterad 2014-11-06

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.