Näringslivsbloggen

Näringslivsbloggen är nedlagd. Fram till december 2016 skrev dåvarande näringslivschefen Pär Jonsson inlägg på Näringslivsbloggen.

Har du några frågor kring bloggen. Kontakta Peter Lundberg, informatör:
Telefon: 0929-172 45.
E-post: peter.lundberg@alvsbyn.se

En summering av det gångna året

Publicerad: 2016-12-16


Befolkning Tidigare år har Älvsbyn minskat sin befolkning med cirka 70 personer per år. Nu har trenden vänt. År 2014 ökade befolkningen med 3 personer och under år 2015 ökade befolkningen med 12 personer. De första nio månaderna för 2016 redovisar kommunen en folkökning av 19 personer, nu är vi totalt 8202 invånare. Företagande De...Läs mer ›

Lägesrapport datacenter

Publicerad: 2016-12-02


Vi lagrar allt mer data i datacenter eller molntjänster som vi även kallar det, därför ser vi en stor tillväxt inom datacenter. I världen förväntas det 750 nya datacenter de kommande åren, varav cirka 200 i Europa och 50 i Sverige. I vår region finns det goda förutsättningarna för datacenter. Det finns försörjning av elkraft...Läs mer ›

Näringslivsgalan stärker Älvsbyns utveckling

Publicerad: 2016-10-28


Nu är årets näringslivsgala genomförd. Det handlar om att hylla företagare, de som säkerställer intäkter, direkt och indirekt, till stat, kommun och landsting. Utvärdering av årets näringslivsgala är också genomförd. Genom åren har näringslivsgalan utvecklats och årets gala ser vi som en av de mest lyckade. Näringslivsgalan genomfördes i Polar hotell. Konceptet för året var...Läs mer ›

Humlor kan flyga

Publicerad: 2016-10-07


  Det svenska företagandet består nästan uteslutande av små och medelstora företag. Om man tittar på enmansföretag så är det 75 procent av samtliga företag. Dessutom representerar företag med 0-9 anställda 96 procent av det svenska näringslivet. När jag träffar många av småföretagarna och lyssnar på deras affärsplaner och ekonomiska prognoser funderar jag ofta på...Läs mer ›

Luleåregionen rekryterar i Stockholm

Publicerad: 2016-09-30


Lördag den 24 september genomförde vi ett arrangemang i syfte att rekrytera personal till Luleåregionen. Cirka 30 företag och arbetsgivare intog Fotografisk museet i Stockholm. Målsättningen var att locka inflyttare och återvändare till Luleåregionen för att säkerställa vår kompetensförsörjning. Tillsammans med Boden, Kalix, Piteå, Luleå och Älvsbyns kommuner samarbetar vi under varumärket Luleåregionen. Vi är den...Läs mer ›

Näringslivsprogram och Carmen

Publicerad: 2016-09-16


Operan Carmen handlar om zigenarflickan Carmen som varken har något förflutet eller någon framtid. Hon lever bara i nuet. För henne är kärleken inget livsprojekt, det är bara en övergående nyck. För Carmen finns ingen förståelse för att välja, hon vill äga allt men inte bevara något, både inom män och ägodelar. Medan vi andra...Läs mer ›

Företagsbesök

Publicerad: 2016-09-09


Inom Älvsbyns kommuns näringslivskontor har vi ansvar för näringsliv, landsbygd, kommunikationer, Storforsens naturreservat, besöksnäringen samt information och marknadsföring. Vårt arbete styrs av kommunens vision, översiktsplan och strategiska plan. Inom näringslivskontoret bryter vi ner vårt uppdrag i ett näringslivsprogram. Vart annat år tar vi fram ett nytt näringslivsprogram tillsammans med företrädare för LRF, Köpmanna- och Företagar-föreningen...Läs mer ›

Luleåregionen rekryterar på Fotografiska museet i Stockholm

Publicerad: 2016-09-02


De kommande åren planeras investeringar på närmare 200 miljarder kr i Norrbotten, investeringar som skapar tillväxt och säkerställer intäkter till vård, skola och omsorg för våra medborgare. Tillväxten ställer krav på tillflöde av kompetens till regionen. De förutsättningarna har Luleåregionen tagit fasta på och anordnar träffar i Stockholm där företag och organisationer kan medverka för...Läs mer ›

Nomineringar till näringslivsgalan

Publicerad: 2016-08-26


I veckan har vi fastställt nomineringarna till årets näringslivsgala. Nomineringarna till priserna har processats fram i de olika organisationerna som arrangerar galan, Företagarna, Köpmannaföreningen, LRF samt Älvsbyns kommun via näringslivskontoret. Respektive organisation tar fram förslag till nomineringar för respektive pris. Därefter träffas vi i styrgruppen för att processa fram vilka tre som ska nomineras till respektive pris. Sedan...Läs mer ›

Vidsel Testrange

Publicerad: 2016-06-23


Norrbotten är en viktig del av Sveriges ekonomiska tillväxt med sina rikedomar inom råvaror. Länet har ett strategiskt läge vid Arktis mellan Norges oljetillgångar och Rysslands mineraltillgångar. Omvärldens intresse för regionen har ökat de senaste åren. Det handlar om tillgångar av olja och gas samt mineraler som har blivit åtkomliga i Arktis på grund av...Läs mer ›

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.