Möten med Boliden

Under tisdagen genomförde Boliden ett möte med inbjudna myndigheter. De informerade om miljökonsekvenser vid olika modeller för gruvproduktion. Boliden redogjorde även för samordningen med andra intressenter, exempelvis rennäringen och flyg.

På kvällen informerades allmänheten om Bolidens planer på en koppargruva. Bakgrunden är den starka tillväxten främst i Asien som skapar ett behov av metaller. De flesta metaller återvinns men i en stark tillväxt hinner inte återvinningen med, det blir några års fördröjning innan metaller återvinns. Därav behovet av nya gruvor.   
 
Boliden har nu startat upp idestudien som skall vara klar den 15 november. Det är första av totalt 3 steg för att ta fram beslutstöd för bygget av en gruva. Det är en övergripande studie med olika alternativ för placering av sandbäddsmagasin, gråbergstipp samt lokaler.  Dessutom innefattar den en miljökonsekvensbeskrivning som är en del av bearbetningskoncessionen. En ansökan om bearbetningskoncession till Bergsstaten beräknas till den 15 december.

De andra 2 stegen är förstudie och förprojektering. Det 3 stegen beräknas omfatta 3-4 år, men Boliden betonar att miljöfrågorna måste få ta den tid som behövs. Det är viktigt att alla har möjlighet att lämna sina synpunkter i planeringsfasen.

Boliden gör även en miljökonsekvensanalys men det är Mark- och miljödomstolen som fattar beslut om tillstånd för brytning.

Kostnaden för projektering av en gruva är normalt cirka 10 procent av den totala investeringen. Aitikkonceptet som planeras i Laver, Älvsbyn innebär en total investering på 10-12 miljarder.

I sommar kommer arbete igång med vägförbättringar i området. Därefter blir det provbrytning i augusti och anrikning i september.

Kommunen har en fortlöpande dialog med Bolidens företrädare, främst inom gruvetableringen i Älvsbyn. Ishockey är en fråga som har kommit upp allt mer under våren.
Det är främst Bolidens företrädare som tar upp ämnet.

Senast uppdaterad 2014-11-07

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.